خوراك دام خوراك دام .

خوراك دام

نگران نباشيد؛ گوسفند‌هاي «دم‌دار» سالم‌اند

نگران نباشيد؛ گوسفند‌هاي «دم‌دار» سالم‌اند گوسفند‌هاي دم‌دار يك نژاد يگانه از گوسفند مي باشند كه در اقليم‌هاي پربارش رشد مي‌يابند و مصرف گوشت اين نژاد هيچ جاي نگراني ندارد . 
گوشت به تيتر يكي از منابع پروتئين زياد مسئله به كارگيري خانوار‌هاي ايراني مي باشد از اين رو دقت به سلامت گوشت حائز اهميت مي باشد . 

آسياب ميكسر
از سال پيشين ارزش گوشت قرمز‌رنگ به به ادله عدم ثبات اقتصادي در كشور در گير نوسانات شديدي شد و سرزمين با كمبود گوشت مواجه شد از اين رو اقدام به واردات گوسفند زنده و يا اين كه گوشت گرم و منجمد از خارج از مرز و بوم كرد . 
يكي از گونه‌هاي گوسفندي كه به چهره زنده به مرز و بوم وارد شده، نوعي گوسفند دم‌دار است، مشاهده اين مدل گوسفند‌ها در داخل كشور سبب ساز پيدايش شايعاتي در فضاي مجازي گرديده كه از اين رو با مسوولان مجاهدت كشاورزي همدان گفت‌و‌گويي انجام داديم . 
نائب رئيس بهبود توليد ها دامي مجاهدت كشاورزي همدان در گفت‌و‌گو با عجم با ابلاغ اين‌كه گوسفندان در عالم گونه‌هاي مختلفي داراست اظهار كرد: در مملكت 23 نژاد گوسفند وجود داراست كه يك مسئله نژاد «مهربان» مختص استان همدان ميباشد . 
نگران نباشيد؛ گوسفند‌هاي «دم‌دار» سالم‌اند محمد نظرپور با اشاره به اينكه يك عدد ديگر از نژاد‌هاي كشور ايران نژاد زِل مازنداران مي باشد ادامه داد: نژاد زِل، دنبه ندارد و تنها يك قسمت دم‌مانند داراست . 
او با اشاره به اين‌كه وجود گوسفند دم‌دار در ميهن طبيعي ميباشد افزود: نژاد گوسفندها براساس شرايط اقليمي، جغرافيايي و محل معاش نياز به ذخيره چربي و انرژي در بدن داراست تا در دوران اختلال بتوانند از ذخيره انرژي كه عمدتا به شكل چربي است، استعمال كند . 
در اقليم كوهستاني گوسفندان دنبه دارند نائب رئيس بهبود محصول ها دامي مجاهدت كشاورزي همدان با اشاره به اينكه در همدان و استان‌هاي سردسير و كوهستاني، گوسفندان دنبه دارند و حتي دنبه‌ها تبارك مي‌باشد تصريح كرد: در مناطق كمتر سردسير و كوهستاني دنبه گوسفندان كوچك‌تر مي شود و نيم‌دنبه مي گردد . 
وي با اشاره به اين‌كه در مناطق شمالي مرز و بوم كه دارنده بارندگي بوده و سرسبز و داراي علوفه هستند، دنبه گوسفند محاسبه مي‌رود و شرايط دم ميگيرد ادامه داد: نژاد‌هايي كه از آنان براي ميهن گوشت وارد مي‌شود، از لحاظ آب و هوايي بارندگي‌هاي بسيار و ساخت علوفه دارا هستند و مشابه شمال كشور ايران است، از اين رو گوسفند‌هاي پرورشي اين مناطق دنبه ندارند و دم دارا هستند . 
دم داشتن بعضا از گوسفندان يك فرمان كاملا طبيعي است نظرپور با بيان اين‌كه مردم نبايد نگران مصرف گوشت گوسفند‌هاي دم‌دار باشند تصريح كرد: دم داشتن بعضا از گوسفندان يك امر به طور كامل ارگانيك است چراكه گوسفند خود را با اقليم تطبيق ميدهد . 
او ادامه داد: به طور نمونه شتر هم به خاطر معاش در مناطق خشك و كويري، كوهان داراست تا با ذخيره چربي در مواقع دشوار از آن استعمال مي‌نمايد . 
معاون بهبود محصول ها دامي مجاهدت كشاورزي استان همدان با ابلاغ اين كه گوسفند‌هاي وارداتي از كشور‌هاي مطرح در رابطه با توليد دام تنظيم مي‌گردد ادامه داد: گوسفند‌ها از كشور‌هايي مثل نيوزلند و روسيه وارد مي‌گردد . 
او با ابلاغ اين‌كه نظارت بر گوسفندان وارد شده انجام مي‌شود و در اين كشور‌ها دامپزشكان مقيم در كشتارگاه داريم افزود: دام زنده در مرزوبوم ذبح فقاهتي ميگردد و نگراني در مورد مصرف گوشت اين گوسفندها نبايد داشته باشيد . 
نظرپور در ارتباط كيفيت گوشت گوسفند وارد شده با بيان اين كه طعم گوشت گوسفند در هر استاني نسبت به استان ديگر فرق دارااست افزود: مزه و طعم گوشت گوسفند نژاد مهربان با نژاد افشار فرق دارد، براي نمونه ممكن مي باشد طعم گوشت نژاد بلوچي شهر مشهد براي ما خوشايند نباشد . 
وي با ابلاغ اينكه گوشت همه گوسفند‌ها يك طعم ندارند تاكيد كرد: گوسفندهاي مناطق كوهستاني به خصوص نژاد كريم ومهربان بهترين گوشت مي‌باشند چراكه طعم مطلوب‌تري دارند اما گوشت وارد شده اين طعم را ندارد ولي از نظر كيفيت و ارزش غذايي تفاوتي ندارند . 
كارشناس علوم دامي جهاد كشاورزي استان همدان در ادامه با فارس با بيان اين كه حيوانات هم مثل ساير موجودات داراي دسته‌بندي‌هاي نژادي ميباشند اظهار كرد: حيوان‌ها هم بسته به زيست ساكن كه در آن زندگي مي‌كنند، دارنده يك مدل مختص نژاد مي باشند . 
گوسفند نژاد «زِل» در جمهوري اسلامي ايران دم‌دار هستند عليرضا قراگوزلو با بيان اينكه نژاد‌هاي مختلفي از يك مدل حيوان دارنده خصوصيات ژنتيكي، ظاهري و چه بسا رفتاري متفاوتي ميباشند ادامه داد: نمي‌توان تمام آن ها را از حيث ويژگي ها گوناگون در يك مدل قرار داد . 
او با اشاره به اين‌كه گوسفندان يك عدد از حيوانات با گونه‌هاي نژادي گوناگون مي‌باشند بيان كرد: نژاد «زل» يك عدد از نژاد‌هاي گوسفندان ايراني است، اين گونه گوسفندان معمولا با پشم‌ها و پوست‌هايي به رنگ‌هاي سپيد شكري، نخود و گهگاه زمان ها حنايي ديده مي شوند . 
كارشناس علوم دامي جهاد كشاورزي همدان با ابلاغ اين كه گوسفندان براي استفاده‌هاي مختلفي رويش داده مي شوند افزود: برخي از نژاد‌هاي گوسفندي داراي خصوصياتي هستند، به طور نمونه برخي نژاد‌ها نمي‌توانند شير دوچندان و مرغوبي توليد كنند ولي ساخت آن از لحاظ پشم و پوست فوق‌العاده مي‌باشد و سود زيادي براي بشر دارد، از اين رو چنين گوسفندي را گوسفند «پوستي» مي‌نامند . 
وي با ابلاغ اين كه نوع كاربرد گوسفندان از نژاد زل گوشتي مي باشد به اين مضمون‌ كه اين جور از گوسفند قادر است توليد چشمگيري از گوشت گوسفندي را داشته باشد تاكيد كرد: گوشت اين حيوان مرغوب بوده و سرشار از ويتامين‌ها، پروتئين‌ها و مواد اضطراري براي آدم مي باشد . 
گوسفند زِل يك دنبالچه به شكل دم دارد قراگوزلو با ابلاغ اينكه گوشت گوسفند «زل» تازه‌تر و ترد‌تر مي‌باشد تصريح كرد: نژاد زل گوسفندي يكي از نژاد‌هاي فارغ از دنبه گوسفندان ايراني محسوب مي‌شود، گوسفند زل يك دنبالچه به شكل دم داراست كه طول آن كوتاه‌تر از 10 تا يك سانتيمتر مي باشد . 
او تصريح كرد: گوسفند زل فاقد دنبه بوده و ذخيره چربي در اين حيوان در بافت‌هاي بدن چهره مي گيرد به همين عامل اندازه كيفيت گوشت اين حيوان بالا رفته و هم مقام خاصي در بازار دارااست . 
متخصص علوم دامي مجاهدت كشاورزي همدان با اشاره به اينكه نژاد گوسفند «كيوس» بدون دنبه يونان و تركيه و نژاد رومانيايي بدون دنبه بوده و داراي دم مي‌باشند ادامه داد: امروزه با اعتنا به لزوم ارتقاء بهره‌وري، جهان به سمت استفاده گوسفندان بدون‌دنبه پيش مي‌رود . 
او با بيان اين‌كه انرژي اضطراري براي توليد يك كيلو چربي( دنبه) از انرژي توليد يا يك كيلو گوشت عمده هست گفت: كشتار تمام دام‌ها زير لحاظ ناظرين فقاهتي و بهداشتي صورت مي‌گيرد . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۸:۵۵ توسط:علي پور موضوع:

به كار گيري از آب پنير و غني سازي كاه در غذا دام

به كار گيري از آب پنير و غني سازي كاه در غذا دام مائده جنگي در كشورهاي صنعتي بطور بزرگ از آب پنير در تغذيه دام ها به خصوص خوك، استفاده مي كنند در كشور‌ايران بايد از آب پنير پاستوريزه در تغذيه دام ها به كار گيري شود يا آزمايش هاي حتمي از نحوه كانال دامپزشكي انجام گيرد .از مقطع ها قبل لزوم وجود علتي كه بتواند رابطه در بين كم كردن آلودگي محيط از طريق تزريق آب پنير و منفعت گيري با صرفه از كاه، جهت تعليف دام هاي موجود را نزديك خيس كند، حس مي شد .

آسياب ميكسر

 از آنجا كه معاونت كارها دام، وظيفه حياتي تامين منابع غذايي براي دام ها و همچنين تامين پروتيين قضيه نياز جامعه را بر عهده دارد، تصميم گرفت كه به مراد تهيه و ارايه فرمول ادغام آب پنير با كاه، غني سازي كاه از طرز آب پنير را قضيه كار قرار دهد و نقطه عطف جديدي در دام پروري امروزي ساخت كند . شرح روند كاري ابتدا كارگاه پنير سازي در روستاي هيجان، شهرستان ديواندره در استان كردستان گزينش گرديد، هفت لوله سيماني به قطر 30 سانتي متر و به ارتفاع 80 سانتي متر به محل كارگاه حمل شدو از آب پنير استحصالي كارگاه 3 نمونه از بيدونگ هاي مختلف شير كه به مايع پنير اضافه شده بود تنظيم كردند و به آزمايشگاه شبكه دامپزشكي ارسال شد تا آزمايش هاي اضطراري از نظر سل و بروسلوز روي آن انجام گيرد و پس از آن كه اطمينان حاصل شد كه فاقد ميكروب سل و بروسلوز است، كاه مورد نياز از روستاي گل تپه، تهيه و تنظيم شده و به خواسته ارايه بهترين فرمول تركيبي آب پنير با كاه تركيبات مختلف،شروع به سيلو سازي كاه با آب پنير كردند . در ضمن نمونه كاه مصرفي در آزمايشگاه چك طعام دام معاونت امور دام تجزيه و بررسي شد . نتيجه از نتايج تست ها مشخص و معلوم شد كه مثال هايي كه در تركيب آنها كود اوره بكار نرفته است، فاسد شده و در سود به علت كپك زدگي شديد و احتمال پيدايش مسموميت در دام، غير قابل مصرف مي باشند و حتي در زمان سيلو، قسمت اعظمي از كاه وخيم شده و كيفيت آن‌ها مضاعف زير تر است، ولي برعكس نمونه هايي كه در تركيبات انها كود اوره بكار رفته هست از كيفيت خوبي برخوردار بودند و نشان دهنده آن است كه تركيب و عكس العمل شيميايي آمونياك (كود اوره) جلوي رشد ميكروب هاي هوازي را مي گيرد در فيض سيلو ها از كيفيت نيكي برخوردارند .پس مي بضاعت و توان فيض گرفت به منظور به كارگيري باصرفه از آب پنير در غني سازي كاه به جاي آب معمولي و همين طور جلوگيري از اثرات آب پنيردر آلودگي محيط زيست مي بايست حتما از كود اوره به كار گيري نمود تا بتوان از آب پنير جهت كاربرد در تغذيه دام حداكثر بهره را پيروزي و سيلويي با كيفيت عالي و مطلوب به دست آورد . بايد تذكر شود كه به منظور دوري از نشر بيماري ها به طبع آب پنير، جديد و پاستوريزه باشد . مقدار مصرف با توجه به درصد پروتيين مثال هاي نام برده و نظر به اين كه در مخلوط مثال هاي فوق، كود اوره بكار رفته هست بنابراين مي بضاعت و توان نصف پروتيين مسئله نياز دام را از نحوه سيلوي فوق تامين كرد و همانند كاه غني گرديده در تغذيه دام بكار موفقيت در ضمن بايد علوفه مسئله لحاظ را بتدريج در جيره دام به كارگيري كرد تا حيوان به آن عادت كند . برتري آب پنير نسبت به كاه غني شده 1- به كار گيري از آب پنير به جاي آب عادي در بي نياز سازي كاه 2- كاربرد اب پنير در تغذيه دام و كاهش آلودگي زيست محيطي استفاده از مواد با بها آب پنير در جيره دام و تامين احتياجات غذايي حيوان به خصوص اسيد هاي آمينه لازم


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۳۷:۳۰ توسط:علي پور موضوع:

مروري بر روشهاي اقتصادي ساخت پروتئين در غذا دام و طيور

مروري بر روشهاي اقتصادي ساخت پروتئين در غذا دام و طيور به كارگيري از ضايعات كشاورزى ، اقتصادى ترين رويه توليد پروتئين افزودنى به غذا دام ، طيور و آبزيان مي‌باشد . با اعتنا به مسئله امنيت غذايى و به خصوص پروتئين ، در جهان راه و روش هاى مختلفى براى ساخت پروتئين به خط مش ميكروبى ايجاد گرديده ميباشد . اين رويه ها عمدتاً به ماده اوليه اى بستگى دارااست كه به عنوان سوبسترا زمينه به كارگيري قرار مى گيرد .

آسياب ميكسر

امروزه دو ماده اوليه متانول و ضايعات كشاورزى به ادله ايمنى و تندرست غذايى ، براى ايجاد پروتئين ، به فيس ضايعات غنى گرديده پروتئين يا اين كه پروتئين تك ياخته مطرح مي‌باشند .در خصوص ساخت پروتئين تك ياخته (SCP) ، فعاليتهاى بسيار زيادى در دانش كده تربيت مدرس صورت گرفته هست كه مى بضاعت به ساخت scp از متانول ، غنى سازى پروتئين ضايعات و محصولات فرعى كشاورزى مانند سبوس گندم ، تفاله چغندر قند ، پساب كارخانه الكل سازى و آب پنير اشاره كرد . لذا با دقت به تكثير مقاله‌ها متفاوت در اين زمينه و كسب تجارب حتمي اطلاعات بي نقص و لازم براى صنعتى شدن ساخت اين مال حياتى وجود دارااست . Scp و ضايعات غنى گرديده ، از مواد اول متعدد از قبيل تركيبات نفتى ، گازوئيل ، متان (گاز طبيعى)، متانول و ضايعات كشاورزى ايجاد مى شوند . در ميان اين مواد اوليه ، توليد scp از متانول و ضايعات كشاورزى از لحاظ تندرست با دقت به مدل ميكروارگانيزم كاملاً ايمن هستند . ولي در قضيه به كار گيري از گاز طبيعى (متان ) براى ايجاد scp به دليل وجود گازهاى اكسيژن و متان ، طراحى اختلال مي‌باشد و ايمنى فعاليت مي بايست بالا باشد ، چون در اينجا با باكترى سروكار داريم ، ايمنى خاص خود را اضطراري دارد مزيت به كار گيري از ضايعات كشاورزى با اين اكنون در موقعيت فعلى، اقتصادى ترين راه و روش براى توليد اين پروتئين افزودنى ، استفاده از ضايعات كشاورزى مى باشد . با اعتنا به اينكه توانايى اصلاح محصولات كشاورزى خصوصاً تصحيح ژنتيكى وجود دارااست ، ضايعات كشاورزى و حتى خود توليد ها كشاورزى تجديد پذير در مقياس وسيعى قابل استفاده هستند . مزيت هاى به كار گيري از ضايعات كشاورزى عبارتند از: 1- ايمن و تندرست بودن سوبستراى مورد استفاده 2- ايمن بودن قارچ مسئله به كار گيري نسبت به باكترى 3- تجديد پذير بودن و زياد بودن ماده خام صرفا اختلال در اين راه ، رويش قارچ ها نسبت به باكترى كمتراست و اما مى توان بر روى بهبود آن نيز فعاليت كرد .عليرغم اينكه به كارگيري از فراورده هاى نفت و گاز براى ساخت Scp در دنيا منسوخ مي باشد ، متاسفانه چشم مى شود به دليل عدم داده ها كافى ، برخى بخش ها يا اين كه اداره ها طرح ايجاد scp از متان يا اين كه نفت را مطرح كرده اند . با اعتنا به تجربيات 7 يا 8 ساله اى كه ما با وزارت مجاهدت كشاورزى در اين خصوص داشته ايم ، اين شيوه را كاملاً غيراقتصادى و غيرايمن مى دانيم . نكته : به كارگيري از ضايعات كشاورزى علاوه بر محاسن بالا، يك حسن ديگر هم دارد و آن اين كه از نقطه لحاظ زيستى مى توان تا حدى مشكل ها محيط زيست را ناچيز كرد و اين شيوه هر دو موضوع توسعه استوار يعنى استفاده از منابع تجديدپذير و سازگارى با محفظه زيست را دارا مى باشد . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۲۰:۴۷ توسط:علي پور موضوع:

پرواربندي بره نژاد مهربان

پرواربندي بره نژاد مهربان مقدمه: 
گوشت يكي ازاجزاي اصلي و كليدي جيره عذايي آدم است . اهميت گوشت در تامين پروتئين حيواني مسئله نياز تن هست و پرواربندي گوسفند يكي از منابع اكثر توليد گوشت قرمز مي باشد . پرواربندي عبارتست از رشته افزايش وزن دام در يك زمان زماني مشخص و نسبتا" كوتاه ميباشد . با توجه به اين تعريف در مي يابيم كه مواد اوليه اين فن عبارتند از دام مطلوب و شرايط محيطي مطلوب . در ايران نژاد هايي از گوسفند وجود دارا‌هستند كه از لحاظ توليد گوشت بسيار مناسب ميباشند و با بكار بردن منش هاي تصحيح نژاد نيز مي توانايي كميت و كيفيت گوشت آن ها را بهبود بخشيد . تأمين شرايط محيطي مناسب براي گوسفندان پرواري مشتمل بر تغذيه مناسب، تأمين درجه مناسب و بهداشتي و رسيدگي به كارها بهداشتي دام ها مي باشد . 

آسياب ميكسر
تعريف پرواربندي: چاق كردن گوسفند با به كارگيري از جيره مطلوب و اقتصادي در دستكم زمان ممكنه را پرواربندي مي گويند . بطور كلي در پرواربندي هدف اصلي ذخيره چربي در درون بافت هاي عضلاني مي باشد .كه سبب ساز ترد، خوش مزه و آبدار شدن گوشت مي شود . اما در جريان كار پروار جلوگيري از جمع شدن چربي در قسمت هاي بيرون از بافت عضلاني غير ممكن است به همين جهت بايد حيوانات را در حدي پروار نمود كه ذخيره چربي زياد در بدن سبب كاهش بازارپسندي گوشت نشود . 
پرواربندي بره هاي جوان: در اين رويكرد بره هاي مازاد، پس از سن شير خوارگي يعني زماني كه 20 تا 25 كيلوگرم وزن دارا هستند خريداري شده و در آغل نگهداري مي شوند . در اين رويه بره ها با خوراك مطلوب تغذيه شده و در سن 6 تا 8 ماهگي يعني زماني كه به وزن 40 تا 50 كيلوگرم رسيدندكشتار مي شوند . بازه اجراي اين راه و روش در ايران حدود يكصد روز مي باشد و بسيار با صرفه مي‌باشد . 
پرواربندي گوسفندان بالغ و پير: از آنجايكه گوسفندان بالغ و پير رشدشان بدون نقص شده است، براي پرواربندي مناسب نيستند ولي براي بهبود و مرغوبيت بيشتر جنازه هاي ميش ها و قوچ هاي پير و مازاد گله ، آنان در مدتي حدود يكماه در آعل نگهداري مي نمايند . در اين بازه تغذيه كافي گرديده و پس از اينكه از موقعيت لاغري درآمدند . يعني مقداري گوشت به بدن گرفتند روانه كشتارگاه مي شوند . اين رويه بيشتر در جهت مرغوبيت لاشه دام هاي پير اعمال مي شود . 
ويژگي ها گوسفند پرواري: با دقت به اينكه انگيزه از پرواربندي گوسفند ، توليد قليل هزينه و اقتصادي گوشت مي باشد . از اينرو بايد دام هايي را پرواركرد . كه از توانايي و قدرت توليدي و پروار خوبي برخوردار باشند . آگاهي از توان پرواري گوسفند به تعدادي طريق انجام مي گيرد . كه ذيلا"شرح داده مي شود . 
الف- گوسفند هاي پرواري بايد مشخصات ظاهري دام هاي پرواري را دارا باشند تا افزايش وزن قضيه نظر به خوبي حاصل گردد . 
ب- نژاد هاي گوسفند پرواري بايد از نژاد سنگين وزن كه توان رويش بيشتري دارند، گزينش شود . 
ج- از نظر سن بايد گوسفند هاي پرواري را طوري تعيين نمود كه دوره رويش بدني خويش را بدون نقص نكرده باشند . به عبارت ديگر شروع پرواربندي بايد در سني باشدكه گوسفند از فيزيولوژي پرورش خود حداكثر استفاده را بعمل آورد . 
در مجموع گوسفند ها از نظر تناسب اندام به سه جور زير تقسيم بندي مي شوند . 
1- گوسفند هاي كشيده اندام: رشد اين جور بيشتر در جهات طولي تن دام صورت مي­گيرد . بيشتر نژاد هاي پشمي ، كشيده اندام هستند . 
2- گوسفند هاي كوتاه اندام: در اين نوع اختلاف رويش در جهات طولي و عرضي بدن دام كم مي باشد . اين دسته معمولا" داراي پيشاني عريض،صورت و گردني كوتاه هستندبه طوري كه از خارج چنين به حيث مي رسدكه سر دام در سينه فرو رفته است . 
دست وپا در اين گونه كوتاه و نزديك به زمين قرار دارد . اين جور داراي سينه اي عريض و مربعي شكل هستند و براي پرواربندي و توليد گوشت فو ق العاده مطلوب مي باشند . اكثر زمان ها نژاد هاي گوشتي داراي چنين ظاهري مي باشند . 
3- گوسفندان ميانه اندام: گوسفندان اين دسته، حد واسط بين كوتاه اندام و كشيده اندام مي باشند . از مطالب نام برده مي بضاعت و توان چنين نتيجه گرفت كه گوسفندان پرواري ظاهري كوتاه اندام دارا هستند و اين مسأله بايد در زمان خريد بره مسئله اعتنا قرار گيرد . 
سن گوسفند پرواري: سن دام پرواري را بايد طوري انتخاب نمود كه حداكثراستفاده از پروسه رشد دام حاصل گردد . بر اساس تجريبات بدست آمده مرحله رشد سريع گوسفند بين 4 تا 5 ماهگي الي 8 تا 9 ماهگي مي باشد . بنابراين بايد شروع پرواربندي را به منظور منفعت به دست آوردن از حداكثر رشد، از سن 4 الي 5 ماهگي يعني پس از پايان شير خوارگي و سن پروار را 8 تا 9 ماهگي قرار اعطا كرد . 
خصوصيات گوسفند نژاد مهربان: اين نژاد جزو گوسفندان سنگين وزن ميهن بوده كه زاده اصلي آن منطقه­اي به اسم مهربان درمنتهي اليه شهرستان كبودرآهنگ، مرز بين استان همدان و زنجان ميباشد . كه به علت خصوصيات مفيد اين نژاد مسئله علاقه دامداران مي باشد . خصوصيات ظاهري گوسفند نژاد كريم و مهربان داراي بدني پوشيده از پشم بجز در ناحيه زير گلو، فيس و زير شكم مي باشد . رنگ عالب اين نژاد قهوه اي واضح تا خرمايي مي باشد، كه با افزايش سن، رنگ پشم روشنتر مي گردد . استخوان بيني برآمده، ديده ها مورب و سوراخ بيني گود و نزديك بهم داراي گوش لاله اي صورت و دنبالچه دوكي صورت با دنبه پيوسته مي باشد . 
اين نژاد به بيماري مقاوم بوده و ضريب تلفات بره آن پايين هست . خصوصيات شيرواري ميش بالا بوده و روزمره تا 500 گرم شير توليد مي نمايد . درصد باروري آن 5/95 و افزايش وزن روزمره اي برابر 259 گرم در بازه 120 روز پروار داشته مي باشد . اين نژاد مطلوب پروار بوده و در اكثر نقاط استان پراكنده مي باشد و با ساير نژاد ها بطور طبيعي تلاقي يافته مي‌باشد . 
تغذيه گوسفند پرواري: گوسفند پرواري براي زنده ماندن و تپل شدن به خوراك نياز دارد . آن اندازه از طعام كه براي رفع احتياجات دام جهت زنده ماندن ضرورت دارد را جيره نگهداري مي نامند . و به آن ميزان غذايي كه دام پرواري براي توليد نياز داردجيره توليدي مي گويند . بنابراين با توجه به مطالب گفته گرديده بايد احتياجات دام پرواري را براي نگهداري و توليد محاسبه كرده و با مواد خوراكي مناسب و موضوع نياز تأمين نمود . 
مواد خوراكي زمينه به كار گيري در تغذيه گوسفند: مواد خوراكي مورد به كار گيري در تغذيه گوسفند از منابع زير منشأ مي گيرد 1- از علوفه هاي سبز مانند علوفه هاي سبز مرتعي ، علوفه هاي تيره غلات و حبوبات 2-ريشه ها وغده ها 3- دانه ها و اضافي توليد ها كشاورزي 4- باقيمانده كارخانجات نظير مازاد كارخانه هاي آردسازي، مازاد كارخانجات قند- خوراك با منشأ حيواني دربرگيرنده مازاد كشتارگاه ها( پودر گوشت، پور استخوان، چربي هاي حيواني) اصطلاحا" به مواد علوفه اي كه داراي انرژي زياد ، حجم ناچيز و فيبر قليل داشته باشند،كنسانتره مي گويند .يونجه، علوفه هاي سبز مراتع ، سيلاژ ساقه ذرت و . . . را علوفه خشبي مي نامند .دانه هاي غلات و حبوبات و توليد ها فرعي نظير كنجاله ها و باقيمانده كارخانجات جزو مواد كنسانتره اي محسوب مي شود . 
يونجه: يونجه گياهي خوشخوراك بوده و از لحاظ پروتئين، كلسيم و ويتامين بسيار غني ميباشد . بها غذايي يونجه بيشتر در برگ هاي برنا و در رتبه دوم در ساقه آن مي باشد . بنابراين در مصرف يونجه بايد سعي نمود كه برگ هاي برنا آن هدر نرود . يونجه را بايدزماني درو كرده و به مصرف رساند كه دست‌كم قريه درصد مزرعه به گل نشسته باشد تا اولا" تعادل مواد غذايي آن برقرار گرددو ثانيا" پروتئين هاي نارس سبب بروز نفخ در دام نگردد بعد از گل دهي بدون نقص يونجه ، تا حدود قيمت غذايي آن كاسته مي شود . 
دانه جو : دانه جو اگر بصورت بلغوري به گوسفند پرواري خورانده شود . يكي از منابع تامين انرژي براي دام خواهد بود . 
كاه: كاه يعني ساقه كم آب گياهان تيره غلات و حبوبات كه پس از كوبيدن و جداكردن دانه بدست مي آيد . كاه از لحاظ مواد غذايي بسيارضعيف است . ولي به عنوان غذاي شكم پركن در تغذيه دام به كارگيري مي شود . كه جهت به كارگيري در دام پرواري بايد كاه را غني سازي كنيم . 
سبوس: غشاء خارجي دانه ها را كه بها بسيار زيادي براي دام پرواري دارد سبوس مي نامند . سبوس آسان الهضم و لبريز انرژي مي باشد و موقعيت ملين دارداز سوي ديگر سبوس فسفر زيادي دارااست . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۰۲:۳۳ توسط:علي پور موضوع:

ژنتيك و ساخت مثل در گاو

اثرات متقابل ژنتيك و ساخت مثل در گاو همت ساخت مثلي وراثت پذيري تقريب زده گرديده براي صفات ايجاد مثلي پائين ميباشد (جدول شماره 1) . براي نمونه وراثت پذيري طاقت فرسا زايي از03/0 تا 15/0 هست . اين بدان معناست كه 3 تا 15 % واريانس مشقت بار زايي مربوط به فعاليت ژن افزايشي مي باشد . عملكرد حيوان تركيبي هست از توانايي ژنتيكي حيوان و اثرات محيطي كه حيوان در آن قرار داراست . بدين ترتيب 85 تا 97 % واريانس سخت زايي، به وسيله محفظه يا پايين تأثير فعاليت ژن غير افزايشي، تغيير و تحول مي نمايد . جدول شماره 1: برآورد توارث پذيري صفات توليد مثلي گاوهاي شيري . 

آسياب ميكسر
توارث پذيري صفت روزهاي باز 1/0 ـ 01/0 عصر ي خشك 35/0 ـ 15/0 مشكل‌ها تصحيح نژاد 20/0 ـ 00/0 فاصله ي زايش 10/0 ـ 00/0 تعداد خدمت به ازاي هر آبستني 10/0 ـ 00/0 سن در اولين زايش 70/0 ـ 15/0 مشقت بار زايي 15/0 ـ30/0 
در‌صورتي‌كه چه توارث پذيري صفات توليد مثلي پائين هست البته ترقي ژنتيكي مي تواند روي دهد . به عامل اين كه توارث پذيري صفات ساخت مثلي پائين مي باشند، اثرات محيطي بر اثر ژنتيكي موفق مي باشند . ( مدير نقش حساس را در كسب صفات ساخت مثلي مطلوب ايفا مي نمايد) . تعداد روزهاي گشوده در اولين تلقيح، بسته به نژاد از 45، 60 يا اين كه 90 روز پس از زايش متغير مي‌باشد . علاوه بر اثرات مديريتي، ناتواني در پيدايش فحلي و ارتقا روزهاي باز موجب از دست رفتن زمان هاي حامله شدن گاوها خواهد شد . مطالعات متعددي نشان داده هست كه اشتباه فردي در مديريت گله هاي شيري تأثيرات فراواني را بر صفات مناسب وارد مي نمايد . اخيراً، نسبت ژنتيكي دربين صفات ساخت مثلي و مقدار ايجاد شير مسئله آزمون قرار گرفته مي باشد . بعضا تحقيقات نشان داده مي‌باشد كه كاهش روزهاي باز، ساخت شير را ارتقاء خواهد اعطا كرد . با مدير خوب مي بضاعت ضريب ساخت مثلي را در تراز قابل قبولي نگهداري كرد . ميان اولين زمان ي شيردهي و آبستني تليسه، رابطه ي ژنتيكي وجود داراست . رشد تليسه هايي كه شير متعددي را نگهداري مي نمايند نسبت به تليسه هايي كه در طي اولين شيردهي، شير كمتري ايجاد مي كنند، سهل وآسان تر مي‌باشد . بدين ترتيب در صورتي‌كه در بين ساخت نظير حيوان‌ها شيرده و مقدار توليد شير ارتباط ي منفي وجود دارد، ممكن مي‌باشد به ادله استرس توليد باشد . تقريباً يك چهارم گاوها به برهان خلل ها ساخت مثلي حذف مي شوند . از آن جايي كه نرخ لقاح تركيبي از باروري گاوهاي نر و گاوهاي ماده است، محاسبه اجزاي ايجاد مثلي گاوهاي نر مشكل به حيث مي رسد . مراكز تصحيح نژاد و تلقيح مصنوعي، ارتباط ي در بين حجم مني، غلظت و كل اسپرم و ميزان شير و چربي شير را در دست گرفتن مي نمايند . انتخاب براي ساخت مني پاسخ كوچكي را در پي خواهد داشت . توارث پذيري حجم اسپرم، غلظت و كل اسپرم 12/0 ، 00/0 و 20/0 مي باشد . مركزها اصلاح نژاد و تلقيح تصنعي و مصنوعي نرخ باروري نرها را انتخاب مي كنند . انجمن ملي پرورش دهندگان دام (NAAB) تلقيح تصنعي و مصنوعي گاوهاي هلشتاين را براي راحت زايي گوساله هايشان در بازه تولد، انجام مي دهند . اين اقدام به دو دليل فيس گرفته است: اولاً، احتمال آسانتر شدن زايش نسبت به متوسط نژاد . ثانياً، درصد طاقت فرسا زايي مسئله انتظار به وقوع پيوستن مي يابد . گاوهاي نر به طور ميانگين حدوداً 11% طاقت فرسا زايي دارا‌هستند . به اين ترتيب بايستي در تعيين گاوهاي نر براي به كار گيري در تليسه ها توجه ويژه اي نمود . براي گزينش گاوهاي نر، موارد تحت مي بايست قضيه اعتنا قرار گيرند: اساس انتخاب اوليه، توليد و يا اين كه تركيبي از توليد و بهترين دسته نيازهاي گله باشد . براي تليسه ها، از گاوهاي نر عادي انتخاب شود . جهت تلقيح گاوهاي ماده اي كه سوابق ي مشكل‌ها زايش داشته اند، از گاوهاي نر با دشوار زايي بالاتر از 15% به كارگيري نشود . پيشرفت ژنتيكي براي ترقي ژنتيكي چهار فاكتور با اهميت وجود دارد: توجه انتخاب، شدت انتخاب، مسافت ي نسل و واريانس ژنتيكي . مديريت مي تواند بر مسافت ي نسل و شدت انتخاب تأثير بگذارد . با عصر ي زايش 12 ماهه، 7/1 خدمت به ازاي هر آبستني، نرخ زايش 60 % يا اين كه بيشتر، ايجاد كننده كاركشته خواهد بود فاصله ي نسل با صرفه و حداكثر شدت تعيين را حفظ نمايد . ايجاد كنندگان از تكنيك تلقيح تصنعي و مصنوعي (AI) براي وصال به اهداف اقتصادي فوق الذكر استفاده گرفته اند . اگر تليسه ها با تلقيح مصنوعي گاوهاي نر برتر باردار نشدند، پيشرفت ژنتيكي كاهش خواهد يافت . ارتقا مسافت ي زايش، تعداد گوساله هاي متولد گرديده و همچنين تعداد تليسه هاي حامله جايگزين در گله را، هر سال كاهش مي دهد .( جدول شماره 2) سود ي نهايي اين قضيه، جمع آوري از روي اراده گاوهايي كه شدت تعيين پائيني دارند، مي باشد . با ارتقا مسافت ي زايش از 12 به 14 ماه و با تأخير افتادن او‌لين زايش تليسه ها در گله هاي شيري از 24 به 27 ماه، تقريباً 5 ماه به فاصله ي نسل اضافه مي شود . در صورتي كه اولين گوساله ي تليسه ها نر باشد، اين گوساله نمي تواند براي تليسه هاي جايگزين به كار گيري شود و مسافت ي نسل تقريباً 4 ماه طولاني خيس خواهد شد . در فيض زيان اقتصادي قابل توجهي به ترقي ژنتيكي وارد خواهد آمد . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۱۲:۲۲ توسط:علي پور موضوع:

بيماري تب برفكي در بين گوسفندان

بيماري تب برفكي در بين گوسفندان گوسفندان جز حيوانات اهلي مي باشند كه با پرواربندي و رسيدگي به آن ها نتيجه فراواني دارند و علاوه بر اين از گوشت گوسفند، شير و پشم گوسفند مي توانايي استفاده هاي متعددي كرد . چه بسا از كله پا گوسفندان به تيتر غذايي عالي در ميان ايرانيان خاطره مي شود . همه اين گوسفندان مي بايست در محلي خوب نگهداري شوند تا از بيماريهاي گوناگون در امان باشند . بيماريهايي چون آبسه پا، آرتريت، آنتروتوكسيمي و بيماري تب برفكي در بين گوسفندان به وفور مشاهده مي شود و فقط دليل آن نرسيدن به دام ها مي باشد . 

آسياب ميكسر
بيماري تب برفكي در در ميان گوسفندان بيماري تب برفكي در در ميان گوسفندان بيماري تب برفكي چيست؟ تب برفكي يك نوع ويروس مي باشد كه در ميان دام ها و بخصوص گوسفندان به وجود مي آيد و اين ويروس چه بسا در برابر هواي كم آب و آزاد و عده علفه ها مقاوم مي باشد . 
علائم بيماري تب برفكي تاول در داخل دهان و پاي گوسفندان تب شديد در بازه دو يا اين كه سه روز بيماري تب برفكي در ميان گوسفندان بيماري تب برفكي در در بين گوسفندان بيماري تب برفكي به نام بيماري دهان و پا مي نامند زيرا او‌لين جاي حساسي كه دام ها را نشانه مي رود دهان و پاي آنها مي باشد كه چه بسا ممكن هست منجر پاره شدن پا يا لنگش حيوان شود . 
بيماري تب برفكي در بين گوسفندان بيماري تب برفكي در دربين گوسفندان ولي اين بيماري نيز به نظير بيماريهاي ديگر خط مش هاي درمان دارد كه مشتمل بر موردها زير هست . 
راه و روش هاي معالجه بيماري تب برفكي در في مابين گوسفندان واكسيناسيون كردن دام قرنطينه كردن حيوانات ضد عفوني كردن محل دام ها هنگام در گير شدن دام ها به بيماري تب برفكي بايستي از خريد و فروش دام ها دوري كرد . در شراي مي خواهيد از دامداري هاي معتبر گوسفند بخريد و از درستي گوسفندان با خبر شويد با شماره گوشي تلفن گذاشته شده در سايت تماس بگيرد . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۳:۲۴ توسط:علي پور موضوع:

تغذيه گوسفند

مواد قابل به كار گيري درتغذيه گوسفند پرواري استعمال از مواد پروتيني، مواد مغزي، آب و ويتامين هايي چون كلسيم و ويتامين D براي پرورش و پرواربندي گوسفندان مهم مي باشد و اين كه شما بايد بتوانيد به موقع مواد خوراكي دام خود را تامين نمائيد و توجه داشته باشيد كه همه اين گوسفندان نياز به نگهداري به موقع ميباشند . شما با نگهداري به موقع و تهيه و تنظيم به موقع مواد غذايي گوسفندان در طول يكصد روز مي توانيد به سوددهي برسيد و با تپل شدن گوسفندان آن‌ها را بفروشيد . 

آسياب ميكسر
مهيا كردن مواد پروتيني، مواد مغذي، علوفه و… . را يك جيره متعادل مي نامند كه براي تغذيه گوسفند ضروري و ضروي مي باشد . 
مواد غذايي قضيه استعمال براي گوسفندان: دانه جو، كنجاله روغني زيرا كنجاله تخم پنبه، كنجاله سويا، كاه ،سبوس، يونجه و تفاله وماس چغندر از مواد غذايي قضيه نياز يك راءس گوسفند مي باشد كه علاوه بر اين شما بايستي بتوانيد آن ها را به مقدار مناسب با كنسانتره مخلوط فرماييد تا بتوانيد در برهه زماني پرواربندي گوسفندان و نقطه پايان اين برهه زماني گوسفندان چاقي را تحويل بگيريد . هر كدام از اين مواد غذايي خاصيت هاي اختصاصي به فردي داراست . 
دانه جو: دانه جو دارنده منابع انرژي متعددي براي گوسفندان و دام ها مي باشد كه مي بايست به چهره بلغوري از آن به كارگيري شود . 
كنجاله هاي كارخانه هاي روغن كشي زيرا كنجاله تخم پنبه، كنجاله سويا مواد پروتيني مي باشند كه براي پرواربندي گوسفندان بسيار خوب مي باشند . 
تفاله وملاس چغندر: مازار كارخانه هاي قندي مي باشد كه دارنده مواد قندي مورد نياز براي پروار شدن گوسفندان مي باشند . 
مواد معدني : نمك يك عدد از مواد معدني زمينه نياز براي دام ها مي باشد كه با استعمال از آن مي توانيد كلسيم، سديم، فسفر، يد و آهن تن گوسفندان و كليه دام ها را تامين مي كند . 
براي پرواربندي گوسفند مي بايست به اين نكته دقت نمائيد كه بره هاي مناسبي را تعيين نماييد و در عين حالا به نكاتي چون اخته نكردن بره هاي نر توجه نمائيد زيرا وجود هورمون هاي جنسي در بره هاي نر منجر مي شود كه آنان سريعتر رشد كنند . سرعت پرورش بره هاي نر نسبت به بره هاي ماده اكثر مي باشد و سريعتر و زودتر تپل مي شوند . 
مواد تغذيه اي كه براي گوسفندان نژاد مهرباني را در نظر ميگيرين براي شما شرح مي دهيم . براي هر راءس دام 1300 گرم مواد خوراكي در نظر گرفته مي شود كه مقدار كنسانتر 780 گرم و اندازه علوفه 520 گرم مي باشد ولي هر چه روزهاي پرواربندي گوسفندان بخش اعظم مي شود اين مقدار مواد تغذيه براي گوسفندان كم مي شود به طوري كه در ماه دوم پرواربندي دام 1600 گرم در نظر گرفته مي شود كه از اين مقدار 1280 گرم كنسانتره و 320 گرم يونجه به چهره تركيب در لحاظ گرفت مي شود البته اين ميزان طعام مصرفي براي هر وعده در نظر گرفته مي شود كه بايستي شما بتوانيد در سه وعده آنها را تامين نمائيد . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۴:۱۶ توسط:علي پور موضوع:

مواد غذايي موجود در كنسانتره

جو: پس از گندم، جو متداولترين غله، بخصوص درمناطق معتدل وسرد محسوب شده و پروتئين آن درحدود 12-10 درصد وفيبر آن (مواد غير قابل هضم)حدود 4/5 درصد مي باشد . جو فاقد ويتامينA وD بوده وحدود 50-30 درصد كنسانتره را تشكيل مي دهد . 

آسياب ميكسر
سبوس گندم: سبوس گندم بسته به مدل گندم دربردارنده 16-5/12 درصد پروتئين ناپخته و 6/4 درصد چربي و حدود 10 درصد فيبر ناپخته مي باشد . ارزش پروتئين سبوس عمده از ذرت و آرد گندم بوده ولي به پاي دانه هاي روغني بخصوص سويا نمي برسد . سبوس از ديگر مواد، فسفر بيشتري داشته(حدود 20/1 درصد) ولي از لحاظ كلسيم حاجتمند و دربردارنده حدود 14/0 درصد مي باشد . 
تفاله چغندر قند: غذايي حجيم و خوشمزه و ارزان مي باشد كه دارنده مواد قندي دوچندان بوده و حدود 6/9 درصد پروتئين و 5/0 درصد چربي مي باشد . از حيث كلسيم بي نياز و ازلحاظ فسفر ضعيف مي باشد . 
كنجاله تخم پنبه: مقدار پروتئين كنجاله پنبه دانه استاندارد گرديده دست كم 36 درصد و حداكثر 43 درصد مي باشد . چربي دراين نوع كنجاله حدود 6 درصد بوده و مواد قابل هضم آن كمتر از كنجاله سويا مي باشد . دارنده حدود يك درصد فسفر و 2/0 درصد كلسيم مي باشد . 
كنجاله سويا: اين ماده غذايي جايگاه اول را ازنظر پروتئين وارزش غذايي درپروتئين هاي گياهي دارا مي باشد و داراي 46-41 درصد پروتئين ناپخته وحدود 3/5 – 1 درصد چربي (بسته به راه و روش روغن كشي)مي باشد . كنجاله سويا داراي 29/0 درصد كلسيم و 66/0 درصد فسفر مي باشد . كنجاله سويا از لحاظ اسيد آمينه متيونين حاجتمند مي باشد . 
ملاس چغندرقند: ملاس ماده اي انرژي زا هست كه ازمازاد كارخانه هاي قند به دست مي آيد . ملاس از لحاظ انرژي وموادقندي غني مي باشد وباعث خوشخوراكي و چسبندگي دانه هاي ريز و پودري مانند ويتامين هاي جانور دركنسانتره مي شود . 
تكميل كننده دامي: تركيبي از مواد معدني مي باشد واگر چه دام به مقدار اندك به آن نيازمند مي‌باشد ولي در حالتي كه همين مقدار ناچيز به بدن دام نرسد چرخه اصلي اش را به خطر خواهد انداخت . 
نمك: جهت تامين مواد معدني مورد نياز دام وهمچنين تحريك اشتهاي دام به عمل مي رود و از سنگ نمك تهيه مي شود . 

زئوليت: درفرآيند هضم وجذب غذا و افزايش توليد، نقش آفريني مي كند اوره: اوره به تيتر جانشين پروتئين، ازمواد ازته بي آلايش وارزان قيمت مي باشد كه درسيستم گوارشي گاو تبديل به پروتئين مي شود . كارشناسان معتقدند اوره وقتي مفيد ميباشد كه به اندازه كافي مواد نشاسته اي(غلات) و مواد قندي درجيره وجود داشته باشد . ميزان اوره دركنسانتره معمولاً درحدود 1 درصد مي باشد . 
ناگفته نماند كه دربعضي از فرمول هاي كنسانتره كه براي گوساله هاي برنا و يادام هاي با راندمان بالاتهيه مي شود از مواد ديگري مثل پودر ماهي نيز براي تهيه و تنظيم جيره استعمال مي شود . 

اهميت مصرف كنسانتره دررابطه با توليد شير پس از زايمان، ميزان ساخت شير بتدريج طولاني تر مي شود تا اينكه درهفته چهارم تا ششم به حداكثر ايجاد خويش مي رسد و آن‌گاه بتدريج اندرز ميكرد زاين مقدار ساخت اندك گرديده تا وقتي كه گاو را خشك كرده وبراي زايمان بعدي آماده مي نمايند . اندازه توليد شير درمدت 305 روز شيرواري ، با شيوه تغذيه ارتباط بدون واسطه دارااست . يعني تغذيه درست باعث بالارفتن توليد شير شده ودرزمان كاهش شير، اين كاهش با افت كمتري ادامه خواهد يافت . بدين ترتيب دراوايل عصر شيردهي، مصرف كنسانتره از عامل ها حتمي و موءثر براي ازدياد ايجاد شير، درطول عصر شيردهي است . 
دردو ماه پايان آبستني به دليل رشد جنين وفشار روي شكمبه وتغييرات هورموني ناشي از زايش، دام غذاي كمتري مصرف مي نمايد . پس از وضع حمل با وجود اينكه رحم به وضعيت طبيعي خود برمي گردد و مقدار مصرف علوفه، بتدريج افزايش مي يابد ولي اين مقدار تكافوي ميزان ايجاد شير را نمي كند، درنتيجه بايد دست كم 55 درصد جيره غذايي گاو را كنسانتره تشكيل دهد تا علاوه بر رسيدن به نقطع ي عطف توليد، عليرغم اشتهاي قليل حيوان، تامين كننده نيازهاي دام نيز باشد . 

اهميت مصرف كنسانتره دررابطه با پروار گوساله ها پس از توليد گوساله، بسته به نظر دامدار كه قصد دارااست آن را پروار كند ويا گوساله ماده را براي جانشيني درگله مراقبت نمايد، اندازه مصرف غذا بسيار كليدي مي باشد . چرا كه ميزان رشد روزانه گوساله هاي پرواري رابطه بدون واسطه با ميزان مصرف خوراك داراست . همچنين درگوساله هاي جايگزين كه به عنوان تليسه ودرنهايت گاو شيري درگله باقي خواهند ماند، مقدار مصرف خوراك فراوان اهميت دارااست . 
مصرف كنسانتره درجيره گوساله هاي جوان از پايان هفته نخستين به دنيا آمدن ضروريست . اما هيچگاه نبايد فراموش كرد كه حتماً درساعات نخستين به دنياآمدن بايد آغوز يا ماك را به گوساله خوراند . برنامه ريزي درست دركنار مصرف كنسانتره دامي درواحدهاي پرواربندي باعث افزايش وزن روزمره در ميان 1200 تا 1500 گرم درگوساله مي شود . 

اهميت مصرف كنسانتره درگوسفندان داشتي و پرواري معمولاً سه هفته پيشين از قوچ اندازي درگله از كنسانتره دامي به مراد بالا بردن ميزان بره زايي ميش به كارگيري مي شود كه به اين كار فلاش كردن (فلاشينگ) مي گويند . اين عمل به خواسته بالا بردن توانايي جفتگيري قوچ ها نيز انجام مي شود . دراين موقعيت معمولاً روزمره 100 تا 300 گرم كنسانتره در اختيار دام قرار مي دهند و آنگاه قوچ اندازي انجام مي گيرد . سپس از سطح قوچ اندازي دردوران اول آبستني ، مصرف كنسانتره كاهش مي يابدو مجدداً در6 هفته قبلي از زايمان، تغذيه با كنسانتره ارتقا مي يابد . بايد يادآور شد كه 60 درصد رويش جنين درهمين 6 هفته رخ مي گيردوچون وزن بره درزمان به دنيا آمدن با رويش بره، بعد از تولد ارتباط بي واسطه دارد، لذا مصرف كنسانتره اقتصادي ترين رويه ايجاد است . بدين ترتيب مصرف كنسانتره درصورت نبودن بيماري درگله و تغذيه صحيح با آن درهفته هاي آخر آبستني، گزينش كننده ازدياد وزن تولد، تضمين كننده رويش مطلوب آن گاه از تولد، بالارفتن قابليت دفاع مقابل بيماريها و ازدياد شير درميش ها مي شود . 
آن گاه اززايمان 70-50 درصد جيره ميش را كنسانتره تشكيل مي دهد كه اين اندازه بستگي به تعداد بره هاي متولد شده داراست . اما دريك قلوزاها تغذيه با كمتر از 50 درصد كنسانتره براي مقطع 6 هفته سپس از وضع حمل را مي بضاعت و توان ادامه دارد . 
دربره پرواري سپس از دوره شير خواري، بره ها با جيره هاي حاوي 80 تا 90 درصد كنسانتره تغذيه مي شوند تا به وزن مناسب كشتار برسند . تجربه ثابت كرده مي باشد كه مصرف كنسانتره درگوسفند داري ها باعث ارتقا وزن روزانه 200 تا 250 گرم مي شود . ولي اين دستور بستگي به نژاد ، وزن ، سن و متاع هم دارد . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۵۲:۳۸ توسط:علي پور موضوع:

پرورش شترمرغ

سرمايه لازم براي پرورش شترمرغ سرمايه واجب براي پرورش شترمرغ جهت رويكرد اندازي مزرعه شترمرغ به چه اندازه سرمايه نخستين نياز ميباشد ؟ با اين سرمايه كدام يك از روشهاي رويش شترمرغ را مي توان آغاز كرد،هزينه رشد شترمرغ در ارتفاع عصر رويش چقدر مي باشد؟ مقدار رجوع سرمايه در يك پروژه رشد شترمرغ چقدر ارتفاع مي كشد ، سود پرورش شترمرغ در هر عصر به چه ميزان محاسبه مي شود ، در ابتداي عمل كدام يك از روشهاي رويش شترمرغ را شروع كنيم؟ بازار فروش جوجه شترمرغ و شترمرغ پرواري به چه صورتي است؟ اينها سوالاتي ميباشند كه هر پرورش دهنده بايد در اولِ كار بدان اعتنا كند . 

آسياب ميكسر
سرمايه ضروري براي رويش شترمرغ سرمايه حتمي براي رشد شترمرغ سرمايه اضطراري براي رشد شترمرغ بستگي بدون واسطه با رويه آغاز پرورش دارااست كه عبارتست از: خريد تخم نطفه دار وجوجه كشي خريد جوجه از سن يك تا سه ماهگي وپرورش آن خريد شترمرغ مولد ، كه درصورتي كه فردي سرمايه بيشتري داشته باشد ،توصيه ما و كارشناسان ، شروع رشد بصورت تركيبي از سه رويه بالا مي باشد كه طبيعتا سوددهي بالايي نيز حاصل مي شود . 
سرمايه لازم براي رشد جوجه شترمرغ جهت استارت پرورش جوجه شترمرغ به سرمايه متعددي نياز نمي باشد و بخش اعظم رشد دهندگان براي استارت فعاليت از اين رويه استفاده كرده اند بها شترمرغ يك ماهه در بازار في مابين 250 تا 300 هزار تومان مي باشد . 
كه قيمت قابل قبولي ميباشد و براي خريد 15 عدد جوجه شترمرغ بطور ميانگين به 4ميليون و پانصد هزار تومان سرمايه نياز هست و ولي هزينه خوراك 15 شترمرغ تا سن پروار هم بايستي محاسبه گردد . 
سرمايه حتمي براي رويش شترمرغ مولد (بالغ): در صورتي‌كه سرمايه بيشتري براي استارت پرورش داريد مي تواني با خريد شترمرغ مولد فعاليت خويش را مقدمه نمائيد كه از لحاظ سوددهي و مقطع وصال به پول خوب تر مي باشد زيرا سود ساخت جوجه شترمرغ عمده از پرواري مي باشد، در اين راه شما ميتوانيد از روش فروش جوجه ها درآمد زايي نماييد كه معمولا كمتر كسي اين عمل را مي كند و اكثرا خودشان جوجه توليدي را پروار مي كنند .باستثناء مزارع گران قدر كه ميزان ساخت جوجه زياد مي باشد و از شيوه پيش فروش ، جوجه هاي اضافي را بفروش مي رسانند . 
در صورتيكه در سال اوليه پرورش هستيد و تجربه كافي نداريد توصيه مي شود با خريد پيش مولد كه سال اوليه ايجاد تخمش مي‌باشد استارت نمائيد . 
سرمايه اضطراري براي خريد يك خانواده پيش مولد كه مشتمل بر يك نر و دو ماده مي باشد ، حدودا 5 تا 7 ميليون تومان مي باشد .شترمرغ بالغ نيز بسته به كيفيتش در بين 2 تا 4 ميليون ارزش دارااست . 
خريد دستگاه جوجه كشي و تجهيزاتش در بين 5 تا 15 ميليون تومان هزينه دارد ، هزينه غذا و مراقبت هم در ارتفاع برهه زماني رشد هم بايستي در حيث گرفته شود . 
صرف نظر از هر كدام از روشهاي پرورشي كه با ان كار خويش را شروع مي نماييد پيشنهاد مي شود مقدمه با سرمايه قليل استارت نماييد چون مهم‌ترين اصلي كه مي بايست در هر كاري در لحاظ گرفت بازاريابي محصول ها مي باشد و در حالتي كه شما عمل و سرمايه خود را با ميزان يه خرده آغاز فرماييد خوبتر مي توانيد نسبت به بازاريابي مبادرت فرمائيد و با كسب تجربه عمده در رويش و بازاريابي ، بتدريج فعاليت خويش را توسعه دهيد . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۳۶:۵۸ توسط:علي پور موضوع:

تشخيص و عوامل به وجود آوردنده خطر براي بز

تشخيص و عوامل به وجود آوردنده خطر كه از دهه ۱۹۹۰ بيماري كتوز به عنوان يك بيماري متابوليك اصلي در گله هاي گاو شيري ايالت متحده ايالات متحده شناخته شد كه از لحاظ علائم باليني و مشاهده در گله ها نسبت به اسيدوز شكمبه اي و تب شير بروز بالاتري داشت . خوشبختانه خط مش هاي آزمايشگاهي جديدي در طي اين بازه براي تشخيص پر سرعت اين بيماري شناسايي شده هست كه دامپزشكان بر پايه آن به تشخيص كتوز در گله مي پردازند . در ضمن در اين مقطع ما نيز به يك آشنايي كلي از فاكتورهاي به وجود آورنده خطر در گله هاي شيري رسيده ايم . 

آسياب ميكسر
تحليل ذهني ميزان خلل ها كتوز در يك گله مضاعف اختلال هست و تنها با تجربه مي بضاعت و توان آن را چك نمود . نر خ كتوز باليني (كه بوسيله دامداران گزينش شده است) يك ميزان محدود ميباشد كه در تمام محاسبه ها از وضيت كتوز در گله بيان مي شود . گله هاي متعدد به طور چشمگيري در تعريف كتوز باليني و توان تشخيص علائم باليني در اوايل شيردهي با يكديگر مختلف ميباشند . دامداران در گله هاي كوچك رغبت دارا هستند كه برآورد بالاتري از پيدايش كتوز باليني را گزارش دهند (Simensen و همكاران ۱۹۹۰) و دامداران در گله هاي بزرگتر رغبت به برآورد تحت خيس و دست ناچيز به دست آوردن پيدايش كتوز باليني در گله خود دارا‌هستند (بر اساس مشاهدات باليني خويش من) . به حافظه همچنين دلايلي، همت براي تمايز در بين گاوهايي كه داراي كتوز پايين باليني و باليني هستند، زياد اثرگذار مي باشد . بر اين اساس واجب ميباشد كه منش هاي تشخيصي بر مبناي خط مش هاي مقدار گيري مقدار پيدايش كتوز در گله جايگزين رويكرد هاي شناسايي بر اساس علائم باليني بوسيله دامداران گردد تا مبناي تشخيص صحيح تري از كتوز به‌وجود آيد . 
در گله هاي مواجه با مشكل كتوز، در گاوها در اوايل شيردهي مقدار جابجايي شيردان نيز افزايش پيدا مي نمايد (بيش از ۸ درصد) و مقدار حذف از گله در ۶۰ روز اولِ شير دهي هم افزايش پيدا مي نمايد (كمتر از ۸ درصد) . همچنين در گله هاي سرگرم با كتوز ممكن است نسبت بالاتري از گاوها (بيش از ۴۰ درصد) درصد چربي و پروتئين واقعي شير در آن ها به تحت ۰٫۷۰ در امتحان نخستين پس از گوساله زايي برسد (Duffied and Bagg, 2002) . . با اين هم اكنون هيچ يك از اين شواهد باليني نشان دهنده قطعي خلل كتوز در گله نمي باشد . انجام ارزيابي هاي كمي براي تشخيص پيدايش كتوز در گله گاو شيري مضاعف مفيد مي‌باشد . 
آزمون استاندارد طلايي براي تشخيص كتوز ميزان بتا هيدروكسي بوتيريك اسيد در خون (BHBA) مي باشد . اين جسم كتوني در خون مضاعف بيشتر از استون و استو استات پايدار مي باشد (Tyopponen and Kauppinen, 1980) . به طور معمول از نقطه برش براي كتوز به مقدار ۱۴٫۴ ميلي گرم در هر دسي ليتر (بيشتر از ۱۴۰۰ ميكرو مول در هر ليتر) BHBA در خون استفاده مي شود . گاوها در اوايل دوره شيردهي با غلظت BHBA الاتر از اين نقطه برش در خون فراوان در معرض خطر جابجايي شيردان و يا اين كه كتوز باليني مي باشند و گاوهاي با غلظت بالاتر از ۱۹٫۴ ميلي گرم در هر دسي ليتر BHBA در خون (در حدود ۲۰۰۰ ميكرو مول در هر ليتر) در معرض خطر كاهش توليد شير نيز قرار دارا هستند (Duffield, 1997) . در بعضا از مطالعات از ميزان تحت تري (۱۱٫۷ ميلي گرم در دسي ليتر يا اين كه ۱۲۰۰ ميكرو مول در هر ليتر) به عنوان نقطه برش براي BHBA در خون براي تشخيص كتوز استعمال كرده اند . انتخاب ميزان دقيق اين نقطه برش تعيين شده معمولاً اثر جرئي برروي تعبير و تفسير نتايج مبتني بر گله دارااست . به طور كلي كتوز باليني دربرگيرنده سطح هاي بالاتري از BHBA در حدود ۲۹ ميلي گرم در هر دسي ليتر (۳۰۰۰ ميكرو مول در هر ليتر) يا اكثر مي باشد . بعضا از گاوها با اندازه BHBA بالا بدون نشان دادن هيچ دسته نشانه ها باليني هستند، حتي اشتهاي مطلوب و مصرف طعام طبيعي نيز دارا‌هستند . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۰۴:۰۱ توسط:علي پور موضوع: