خوراك دام خوراك دام .

خوراك دام

نگران نباشيد؛ گوسفند‌هاي «دم‌دار» سالم‌اند

نگران نباشيد؛ گوسفند‌هاي «دم‌دار» سالم‌اند گوسفند‌هاي دم‌دار يك نژاد يگانه از گوسفند مي باشند كه در اقليم‌هاي پربارش رشد مي‌يابند و مصرف گوشت اين نژاد هيچ جاي نگراني ندارد . 
گوشت به تيتر يكي از منابع پروتئين زياد مسئله به كارگيري خانوار‌هاي ايراني مي باشد از اين رو دقت به سلامت گوشت حائز اهميت مي باشد . 

آسياب ميكسر
از سال پيشين ارزش گوشت قرمز‌رنگ به به ادله عدم ثبات اقتصادي در كشور در گير نوسانات شديدي شد و سرزمين با كمبود گوشت مواجه شد از اين رو اقدام به واردات گوسفند زنده و يا اين كه گوشت گرم و منجمد از خارج از مرز و بوم كرد . 
يكي از گونه‌هاي گوسفندي كه به چهره زنده به مرز و بوم وارد شده، نوعي گوسفند دم‌دار است، مشاهده اين مدل گوسفند‌ها در داخل كشور سبب ساز پيدايش شايعاتي در فضاي مجازي گرديده كه از اين رو با مسوولان مجاهدت كشاورزي همدان گفت‌و‌گويي انجام داديم . 
نائب رئيس بهبود توليد ها دامي مجاهدت كشاورزي همدان در گفت‌و‌گو با عجم با ابلاغ اين‌كه گوسفندان در عالم گونه‌هاي مختلفي داراست اظهار كرد: در مملكت 23 نژاد گوسفند وجود داراست كه يك مسئله نژاد «مهربان» مختص استان همدان ميباشد . 
نگران نباشيد؛ گوسفند‌هاي «دم‌دار» سالم‌اند محمد نظرپور با اشاره به اينكه يك عدد ديگر از نژاد‌هاي كشور ايران نژاد زِل مازنداران مي باشد ادامه داد: نژاد زِل، دنبه ندارد و تنها يك قسمت دم‌مانند داراست . 
او با اشاره به اين‌كه وجود گوسفند دم‌دار در ميهن طبيعي ميباشد افزود: نژاد گوسفندها براساس شرايط اقليمي، جغرافيايي و محل معاش نياز به ذخيره چربي و انرژي در بدن داراست تا در دوران اختلال بتوانند از ذخيره انرژي كه عمدتا به شكل چربي است، استعمال كند . 
در اقليم كوهستاني گوسفندان دنبه دارند نائب رئيس بهبود محصول ها دامي مجاهدت كشاورزي همدان با اشاره به اينكه در همدان و استان‌هاي سردسير و كوهستاني، گوسفندان دنبه دارند و حتي دنبه‌ها تبارك مي‌باشد تصريح كرد: در مناطق كمتر سردسير و كوهستاني دنبه گوسفندان كوچك‌تر مي شود و نيم‌دنبه مي گردد . 
وي با اشاره به اين‌كه در مناطق شمالي مرز و بوم كه دارنده بارندگي بوده و سرسبز و داراي علوفه هستند، دنبه گوسفند محاسبه مي‌رود و شرايط دم ميگيرد ادامه داد: نژاد‌هايي كه از آنان براي ميهن گوشت وارد مي‌شود، از لحاظ آب و هوايي بارندگي‌هاي بسيار و ساخت علوفه دارا هستند و مشابه شمال كشور ايران است، از اين رو گوسفند‌هاي پرورشي اين مناطق دنبه ندارند و دم دارا هستند . 
دم داشتن بعضا از گوسفندان يك فرمان كاملا طبيعي است نظرپور با بيان اين‌كه مردم نبايد نگران مصرف گوشت گوسفند‌هاي دم‌دار باشند تصريح كرد: دم داشتن بعضا از گوسفندان يك امر به طور كامل ارگانيك است چراكه گوسفند خود را با اقليم تطبيق ميدهد . 
او ادامه داد: به طور نمونه شتر هم به خاطر معاش در مناطق خشك و كويري، كوهان داراست تا با ذخيره چربي در مواقع دشوار از آن استعمال مي‌نمايد . 
معاون بهبود محصول ها دامي مجاهدت كشاورزي استان همدان با ابلاغ اين كه گوسفند‌هاي وارداتي از كشور‌هاي مطرح در رابطه با توليد دام تنظيم مي‌گردد ادامه داد: گوسفند‌ها از كشور‌هايي مثل نيوزلند و روسيه وارد مي‌گردد . 
او با ابلاغ اين‌كه نظارت بر گوسفندان وارد شده انجام مي‌شود و در اين كشور‌ها دامپزشكان مقيم در كشتارگاه داريم افزود: دام زنده در مرزوبوم ذبح فقاهتي ميگردد و نگراني در مورد مصرف گوشت اين گوسفندها نبايد داشته باشيد . 
نظرپور در ارتباط كيفيت گوشت گوسفند وارد شده با بيان اين كه طعم گوشت گوسفند در هر استاني نسبت به استان ديگر فرق دارااست افزود: مزه و طعم گوشت گوسفند نژاد مهربان با نژاد افشار فرق دارد، براي نمونه ممكن مي باشد طعم گوشت نژاد بلوچي شهر مشهد براي ما خوشايند نباشد . 
وي با ابلاغ اينكه گوشت همه گوسفند‌ها يك طعم ندارند تاكيد كرد: گوسفندهاي مناطق كوهستاني به خصوص نژاد كريم ومهربان بهترين گوشت مي‌باشند چراكه طعم مطلوب‌تري دارند اما گوشت وارد شده اين طعم را ندارد ولي از نظر كيفيت و ارزش غذايي تفاوتي ندارند . 
كارشناس علوم دامي جهاد كشاورزي استان همدان در ادامه با فارس با بيان اين كه حيوانات هم مثل ساير موجودات داراي دسته‌بندي‌هاي نژادي ميباشند اظهار كرد: حيوان‌ها هم بسته به زيست ساكن كه در آن زندگي مي‌كنند، دارنده يك مدل مختص نژاد مي باشند . 
گوسفند نژاد «زِل» در جمهوري اسلامي ايران دم‌دار هستند عليرضا قراگوزلو با بيان اينكه نژاد‌هاي مختلفي از يك مدل حيوان دارنده خصوصيات ژنتيكي، ظاهري و چه بسا رفتاري متفاوتي ميباشند ادامه داد: نمي‌توان تمام آن ها را از حيث ويژگي ها گوناگون در يك مدل قرار داد . 
او با اشاره به اين‌كه گوسفندان يك عدد از حيوانات با گونه‌هاي نژادي گوناگون مي‌باشند بيان كرد: نژاد «زل» يك عدد از نژاد‌هاي گوسفندان ايراني است، اين گونه گوسفندان معمولا با پشم‌ها و پوست‌هايي به رنگ‌هاي سپيد شكري، نخود و گهگاه زمان ها حنايي ديده مي شوند . 
كارشناس علوم دامي جهاد كشاورزي همدان با ابلاغ اين كه گوسفندان براي استفاده‌هاي مختلفي رويش داده مي شوند افزود: برخي از نژاد‌هاي گوسفندي داراي خصوصياتي هستند، به طور نمونه برخي نژاد‌ها نمي‌توانند شير دوچندان و مرغوبي توليد كنند ولي ساخت آن از لحاظ پشم و پوست فوق‌العاده مي‌باشد و سود زيادي براي بشر دارد، از اين رو چنين گوسفندي را گوسفند «پوستي» مي‌نامند . 
وي با ابلاغ اين كه نوع كاربرد گوسفندان از نژاد زل گوشتي مي باشد به اين مضمون‌ كه اين جور از گوسفند قادر است توليد چشمگيري از گوشت گوسفندي را داشته باشد تاكيد كرد: گوشت اين حيوان مرغوب بوده و سرشار از ويتامين‌ها، پروتئين‌ها و مواد اضطراري براي آدم مي باشد . 
گوسفند زِل يك دنبالچه به شكل دم دارد قراگوزلو با ابلاغ اينكه گوشت گوسفند «زل» تازه‌تر و ترد‌تر مي‌باشد تصريح كرد: نژاد زل گوسفندي يكي از نژاد‌هاي فارغ از دنبه گوسفندان ايراني محسوب مي‌شود، گوسفند زل يك دنبالچه به شكل دم داراست كه طول آن كوتاه‌تر از 10 تا يك سانتيمتر مي باشد . 
او تصريح كرد: گوسفند زل فاقد دنبه بوده و ذخيره چربي در اين حيوان در بافت‌هاي بدن چهره مي گيرد به همين عامل اندازه كيفيت گوشت اين حيوان بالا رفته و هم مقام خاصي در بازار دارااست . 
متخصص علوم دامي مجاهدت كشاورزي همدان با اشاره به اينكه نژاد گوسفند «كيوس» بدون دنبه يونان و تركيه و نژاد رومانيايي بدون دنبه بوده و داراي دم مي‌باشند ادامه داد: امروزه با اعتنا به لزوم ارتقاء بهره‌وري، جهان به سمت استفاده گوسفندان بدون‌دنبه پيش مي‌رود . 
او با بيان اين‌كه انرژي اضطراري براي توليد يك كيلو چربي( دنبه) از انرژي توليد يا يك كيلو گوشت عمده هست گفت: كشتار تمام دام‌ها زير لحاظ ناظرين فقاهتي و بهداشتي صورت مي‌گيرد . 


برچسب: آسياب ميكسر،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۸:۵۵ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :