خوراك دام خوراك دام .

خوراك دام

پاها و شكلقرارگرفتن گاو

پاها و شكلقرارگرفتن آنها - پاهايجلو پاهاي جلوبايد مستقيم وبدون خميدگي به بدن وصل شده باشند و بيش از حد بلند يا كوتاه نباشند .همينطور مسافت دو پا،‌نشان دهنده پهنا سينه ميباشد . پهنا سينه ميانگين ويا بيش ازحد متوسطدرعمر اقتصادي حيوان وشيرواري گاو اثر دارااست .

آسياب ميكسر

 - پاهايعقب عالي استبدانيد كه شرايط دو مفصل خرگوشي گاو درشيرواري آن اثر داراست . به طوري كه هرچه مفصلپاهاي عقب گاو ظريف تر باشد،‌گاو شيروارتر ميباشد . به علاوه پاهاي عقب گاو درمنظرپشتي مي بايست مستقيم و سواي انحراف به داخل بدن وصل باشند . به طوري كه بتوان مستطيليرا بين دو پاي عقب گاو ترسيم كرد . در‌صورتي‌كه دو مفصل پاهاي عقب گاو به هم نزديك و پاها وسم ها به بيرون گمراه باشند،‌كمترين ارزش را به آن گاو مي دهند . اكنون آنكه پاهابايد سواي انحراف و مفصل هاي خرگوشي بايد با ران،‌پاها و سم ها، موازي باشند . در صورتيكه پاهايگاو را از پهلو نگاه فرماييد بايد مفصل هاي خرگوشي پاهاي عقب داسي شكل باشند . البتهبايد اعتنا كنيد كه گهگاه ممكن است گاو به دليل اشكال درلگن ويا عفونت،‌سم ها وپاهاي خود را به داخل كج نمايد . بدين ترتيب نبايد اين زمينه را با خميدگي داسي شكلپاهاي عقب نادرست گرفت . 6- ارتفاعپستان عقبي اين ارتفاعنشان دهنده ظرفيت توليد شير درگاو است . براي ارزيابي اين صفت كافي هست مسافت ذيل فرجدام را تا محل اتصال پستان به تن گاو ميزان بگيريد . هرچه اين فاصله كمتر باشد،بهتر است . 7- عمقپستان عمق پستانيعني تحليل وضعيت كف پستان (به غير از نوك آن) با مفصل خرگوشي پاهاي عقب . البتهدرست ميباشد كه هرچه پستان بزرگتر باشد،‌شير بيشتري را درخود جاي مي دهد،‌ولي يكپستان با عمق بيشتر(حجيم تر)زودتر به جراحت و ورم پستان آلوده و كثيف مي شود . بنابرايندربررسي اين صفت بايستي به سن دام اعتنا كرد . به طوري كه هرچه سن دام بالاتر رود، عمقپستان اكثر مي شود . درتليسه ها مي بايست كف پستان نسبت به مفصل خرگوشي،‌حدود 3انگشت(5 سانتي متر)بالاتر قرار گرفته باشد . 8- حافظ پستان ها(ليگامان ها) نگه دارندهها درحقيقت رباط هاي وسطي محيط پستان مي باشند . اين رباط ها چنان درمنظره پشتيقرارگرفته اند كه به نظر مي آيد محيط پستان به دو قسمت تقسيم شده است . رباط هادرحقيقت نگه دارنده هاي اساسي واوليه پستان مي باشند .همچنين برهان مهمي درنگه داشتنپستان درمحل حساس خود مي‌باشند . درصورتي كه حفظ كننده پستان ضعيف باشد،‌پستان به وضعيت ريلكس وپاندولي درمي آيد . درنتيجه ارتفاع عمر اقتصادي گاو قليل مي شود . براين اساس هنگام خريديك گاو شيري بايد توجه داشت كه درمنظره پشتي درحالي كه پستان پرازشير ميباشد ، وسطپستان گاو ، خط وجود داشته باشد . همينطور اين خط و سوراخ دربين پستاني،‌عميق و سراسرپستان را فراگير باشد . 9- عرضپستان هرچه عرضپستان گاو اكثر باشد، دام قدرت شيرواري بهتري دارااست . همچنين ارتفاع قدمت اقتصادي آننيز مضاعف مي‌باشد . براي نظارت اين صفت،‌درمحل اتصال پستان به تن وبرگشتگي موهاي دوطرف پستان، فاصله دو طرف پاهاي آن را اندازه گيري مي كنند . دقت نمائيد كه هنگامبررسي اين صفت نبايد گاو بدشكل ايستاده باشد وپاهاي عقب آن ازهم باز باشد . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۰۵:۴۱ توسط:علي پور موضوع:

گوسفندان


(Hampshire) منشاء نژاد همشاي جنوب انگلستان ميباشد . جثه اين حيوان تعالي بوده و دارنده بدني از مدل بلوكي مي‌باشد صورت، پاها، گوشها و بيني سياه بوده، فاقد شاخ مي باشد . 
همشاير از حيث بلوغ در حد متوسط قرار دارد . از خصوصيات ديگر اين نژاد شير دهي خوب و توليد بره‌هايي ميباشد كه پس از شير گيري براي ارائه به بازار مطلوب مي‌باشند . ساخت پشم متوسط و درحدود ۲/۳ تا ۶/۳ كيلو گرم است متوسط توليد بره در حدود ۱۳۷ درصد است كه اين درصد بره زايي براساس ۱۰۰ ميش مي باشد . تلاقي خوبي بين آنان وگوسفندان با پشم دقيق يا اين كه نژاده‌هاي تلاقي يافته رخ مي‌گيرد . 

آسياب ميكسر
مونتادال(Montadal) 
منشا اين نژاد ايالات متحده مي‌باشد وبهبود آن به وسيله تلاقي ميشهاي نژاد كلمبيا با قوچهاي cheviot فيس پذيرفته‌است . 
اين حيوان داراي جثه‌اي متوسط با گونه بدن بلوكي بوده، صورت، گوشها و پاهاي آن سپيد هست وبر روي رخ وپاها پشمي وجود ندارد . اين نژاد بدون شاخ مي باشد جنازه آن گوشتي ميباشد ومتوسط ايجاد پشم در حدود ۵/۴ تا ۴/۵ كيلو گرم در سال مي‌باشد . 
اكسفورد (Oxford) منشا نژاد اكسفورد مركز وجنوب انگلستان ميباشد . نژاد اكسفورد از بزرگترين نژادهاي گوسفند با پشم متوسط از نظر جثه است . نوع بدن آن بلوكي مي باشد . صورت، گوشها وپاهاي آن خاكستري مايل به قهوه‌اي ميباشد . گوسفندان اين نژاد فارغ از شاخ مي‌باشند . بيده چيده گرديده آن سنگين و حدود ۵/۴ تا ۴/۵ كيلوگرم وزن داراست . ميشهاي اين نژاد مالامال استفاده و داراي منفعت بوده، از نظر شير دهي خوب و بره‌هاي آنها دارنده پرورش سريعي مي‌باشند . استعمال از اين نژاد در تلاقي‌ها مطلوب مي‌باشد چون ميزان جثه آن والا مي باشد . 
شروپ شاير (Shropshire) منشاء اين نژاد مرز و بوم انگلستان است . اين حيوان از كوچكترين گوسفندهاي نژاد پشم ميانگين و مدل تيپ بدني بلوكي بوده وبدون شاخ مي باشد . صورت و پاها كدر بوده، پوشش متعددي از پشم در رخ آن وجود دارااست . توليد لاشه اين نژاد ناچيز مي‌باشد و زماني وزن حيوان در اثر تغذيه ارتقا مي‌يابد، ميزان چربي آن هم بسيار مي شود . 
وزن بيده آن ۱/۴ كيلو گرم مي باشد . ميشهاي اين نژاد ما‌درها نيكي هستند و درصد ايجاد بره آنها اغلب ۱۵۰ % است . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۱۰:۲۹ توسط:علي پور موضوع:

بيماري هاي شايع در گوسفندان

بيماري هاي شايع در گوسفندان گوسفندان يك عدد از حيوان ها اهلي مي باشند كه به وفور شاهد مراقبت آن ها به وسيله روستاييان، كوچ نشينان و نيز دامداران مي باشيم . گوسفندان با توجه به مشخصات ذاتي و بدني خويش مي توانند براي آدم زياد موثر و كارامد باشند .

آسياب ميكسر

مي توان از گوسفندان براي تغذيه ي شير آن ها استفاده كرد و يا از پشم آن ها در صنايع ريسندگي به كارگيري كرد و حتي به طور مستقيم از گوشت اين حيوان به كار گيري كنيم كه داراي خاصيت هاي غذايي بسياري نيز مي باشد . اما در كنار اين مزاياي دوچندان محافظت گوسفند، مخاطرات و احتمالآ زخم ها و مضراتي هم در آن وجود دارد . اين حيوان به محافظت فراواني احتياج ندارد اما در صورتي كه هيچ گونه محافظت از آن فيس نگيرد و نكات بهداشتي دام در نگهداري آن در حيث گرفته نشود مي تواند به بيماري هاي مختلفي در گير شود . اين مدل بيماري ها مي توانند منجر تلف شدن تعداد زيادي از گوسفندان در گله شوند و ضررات مالي زيادي را براي دامداران و اشخاص به وجود آورند . نيز چنين احتمال سرايت اين گونه بيماري ها به انسان در چهره مصرف گوشت حيوان وجود دارااست . در اين مطلب مي خوا هيم به بيان بعضي بيماري هاي همگاني در گوسفندان و علت آن ها بپردازيم تا دام داران بتوانند به خوبي از تندرست گوسفندان خود مراقبت نمايند . 


بيماري آبسه ي پا: آبسه ي پا كه در بعضا زمان ها در پاهاي گوسفندان بروز مي نمايند مي تواند علت هايي نيز چون سود ي دانه هاي علوفه و يا آبسه ي عفوني داشته باشد . در صورتي كه اين آبسه ناشي از دانه ها ي علوفه باشد بايد با پنس دانه هاي علوفه را بيرون كرد و محل زخم را ضد عفوني كنيم . 
پمادهايي مثل اكتيول، آبسه ي عفوني را نرم كرده و آن گاه با اسكالپل يك شكاف ريز را در محل آبسه به وجود آوريم و در صورتي‌كه آبسه در اثر آبسه ي عفوني به وجود آمده بود آغاز به وسيله مصرف كردن پماد هايي نظير اكتيول، آبسه ي عفوني را قابل انعطاف كرده و سپس با اسكالپل يك رخنه‌ ريز را در محل آبسه به وجود آوريم تا چرك و عفونت هاي آبسه بيرون شود آن‌گاه از آنتي بيوتيك ها و ضد ويروس ها براي بهبودي آسيب و بازدارنده از عفونت آن مي شويم . 
[one_half] 
آبسه پا آبسه پا [/one_half] 
[one_half_last] 
آبسه پا آبسه پا [/one_half_last] 
بيماري آرتريت: آرتريت يك بيماري مي‌باشد كه معمولآ در بره هايي كه از يك هفته تا تعدادي ماه سن دارا‌هستند به وجود مي آيد اين بيماري به تورم مفصل هم معروف مي باشد . آرتريت در واقع يك نوع بيماري عفوني هست كه سبب ساز مبتلا شدن مفصل هاي پاهاي بره هاي متولد گرديده در مكان هاي سربسته مي شود . 
مدام بند اسم بره ها را بوسيله مواد آنتيي بيوتيك و ضد باكتري ضد عفوني كنيم تا عاري از ميكروب ها و ويروس هاي برهان بيماري شود . 
اين مدل بيماري و نيز بيماري هاي عفوني ديگر در بره ها اصولآ بوسيله بند ناف آن ها پس از به دنياآمدن پيدايش پيدا مي نمايند . براي پيش گيري از اين نوع بيماري در بره هايي كه در چنين مكان هاي سرپوشيده اي متولد و نگهداري مي شوند، مي بايست هميشه بند نام بره ها را توسط مواد آنتي بيوتيك و ضد باكتري ضد عفوني كنيم تا عاري از ميكروب ها و ويروس هاي دليل بيماري شود . در زماني كه اين بيماري به رخ وخيم در بره ها رخ مي دهد بهتر مي باشد كه معالجه بره بوسيله آنتي بيوتيك رخ بگيرد . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۵۱:۲۹ توسط:علي پور موضوع:

بيماري هاي شايع در گوسفندان

بيماري هاي شايع در گوسفندان گوسفندان يك عدد از حيوان ها اهلي مي باشند كه به وفور شاهد مراقبت آن ها به وسيله روستاييان، كوچ نشينان و نيز دامداران مي باشيم . گوسفندان با توجه به مشخصات ذاتي و بدني خويش مي توانند براي آدم زياد موثر و كارامد باشند .

آسياب ميكسر

مي توان از گوسفندان براي تغذيه ي شير آن ها استفاده كرد و يا از پشم آن ها در صنايع ريسندگي به كارگيري كرد و حتي به طور مستقيم از گوشت اين حيوان به كار گيري كنيم كه داراي خاصيت هاي غذايي بسياري نيز مي باشد . اما در كنار اين مزاياي دوچندان محافظت گوسفند، مخاطرات و احتمالآ زخم ها و مضراتي هم در آن وجود دارد . اين حيوان به محافظت فراواني احتياج ندارد اما در صورتي كه هيچ گونه محافظت از آن فيس نگيرد و نكات بهداشتي دام در نگهداري آن در حيث گرفته نشود مي تواند به بيماري هاي مختلفي در گير شود . اين مدل بيماري ها مي توانند منجر تلف شدن تعداد زيادي از گوسفندان در گله شوند و ضررات مالي زيادي را براي دامداران و اشخاص به وجود آورند . نيز چنين احتمال سرايت اين گونه بيماري ها به انسان در چهره مصرف گوشت حيوان وجود دارااست . در اين مطلب مي خوا هيم به بيان بعضي بيماري هاي همگاني در گوسفندان و علت آن ها بپردازيم تا دام داران بتوانند به خوبي از تندرست گوسفندان خود مراقبت نمايند . 


بيماري آبسه ي پا: آبسه ي پا كه در بعضا زمان ها در پاهاي گوسفندان بروز مي نمايند مي تواند علت هايي نيز چون سود ي دانه هاي علوفه و يا آبسه ي عفوني داشته باشد . در صورتي كه اين آبسه ناشي از دانه ها ي علوفه باشد بايد با پنس دانه هاي علوفه را بيرون كرد و محل زخم را ضد عفوني كنيم . 
پمادهايي مثل اكتيول، آبسه ي عفوني را نرم كرده و آن گاه با اسكالپل يك شكاف ريز را در محل آبسه به وجود آوريم و در صورتي‌كه آبسه در اثر آبسه ي عفوني به وجود آمده بود آغاز به وسيله مصرف كردن پماد هايي نظير اكتيول، آبسه ي عفوني را قابل انعطاف كرده و سپس با اسكالپل يك رخنه‌ ريز را در محل آبسه به وجود آوريم تا چرك و عفونت هاي آبسه بيرون شود آن‌گاه از آنتي بيوتيك ها و ضد ويروس ها براي بهبودي آسيب و بازدارنده از عفونت آن مي شويم . 
[one_half] 
آبسه پا آبسه پا [/one_half] 
[one_half_last] 
آبسه پا آبسه پا [/one_half_last] 
بيماري آرتريت: آرتريت يك بيماري مي‌باشد كه معمولآ در بره هايي كه از يك هفته تا تعدادي ماه سن دارا‌هستند به وجود مي آيد اين بيماري به تورم مفصل هم معروف مي باشد . آرتريت در واقع يك نوع بيماري عفوني هست كه سبب ساز مبتلا شدن مفصل هاي پاهاي بره هاي متولد گرديده در مكان هاي سربسته مي شود . 
مدام بند اسم بره ها را بوسيله مواد آنتيي بيوتيك و ضد باكتري ضد عفوني كنيم تا عاري از ميكروب ها و ويروس هاي برهان بيماري شود . 
اين مدل بيماري و نيز بيماري هاي عفوني ديگر در بره ها اصولآ بوسيله بند ناف آن ها پس از به دنياآمدن پيدايش پيدا مي نمايند . براي پيش گيري از اين نوع بيماري در بره هايي كه در چنين مكان هاي سرپوشيده اي متولد و نگهداري مي شوند، مي بايست هميشه بند نام بره ها را توسط مواد آنتي بيوتيك و ضد باكتري ضد عفوني كنيم تا عاري از ميكروب ها و ويروس هاي دليل بيماري شود . در زماني كه اين بيماري به رخ وخيم در بره ها رخ مي دهد بهتر مي باشد كه معالجه بره بوسيله آنتي بيوتيك رخ بگيرد . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۵۱:۲۴ توسط:علي پور موضوع:

مزارع صنعتي بوقلمون‌هايي

ميلاد بوقلمون‌ها در مزارع صنعتي بوقلمون‌هايي كه زندگي خود را در مزارع صنعتي شروع مي كنند هيچ زمان اقبال ديدن مامان خويش را ندارند همانطور كه مامان و بابا آنها شانس ديدن همديگر را نداشته‌اند! پس از تلقيح مصنوعي، بوقلمون‌هاي ماده تخم مي‌گذارند، تخم‌ها فورا به ماشين‌هاي مخصوص كه وظيفۀ گرم كردن تخم‌ها را دارا‌هستند منتقل ميشوند . تعدادي هزار جوجه به فاصلۀ چندين ساعت از تخم‌هاي خويش بيرون مي‌آيند . با استعمال از يك دستگاه خودكار پوسته‌هاي تخم‌ها و جوجه‌ها انقطاع ميشوند . جوجه‌هايي كه يه خرده در بيرون داخل شدن از تخم تاخير دارا هستند معمولاً همپا پوسته‌ها از سطل آشغال رمز در مياورند . به نظر من اينها جوجه‌هاي خوش‌شانس هستند چون سرانجام بدتري در انتظار آنهايي ميباشد كه از تخم بيرون آمده‌اند .

آسياب ميكسر

يكسري از جوجه‌ها بلافاصله درون پلاستيك انداخته مي‌شوند و در حالي كه در پلاستيك‌ها بسته شده است، براي انجام آزمايشات در قضيه سالمي جوجه‌ها به آزمايشگاه فرستاده ميگردند . بعضي از اين جوجه‌ها نيز بدشانسي (؟) مي‌آورند و گذشته از آنكه در پلاستيك‌ها گشوده شود خفه ميگردند . 
turkey hatch معاش بوقلمون‌ها در دامداري‌هاي صنعتي موقعيت معاش بوقلمون‌ها در مزارع صنعتي دقيقاً مانند معاش مرغ‌هاست . هر پرنده حدود ۱ متر مربع اطراف در اختيار دارااست . در صورتي‌كه جثۀ يك بوقلمون را در ذهن خود مجسم كنيم، به راحتي ميتوانيم حدس بزنيم كه آن‌ها فضاي كافي براي منش رفتن ندارند . در قفس‌هاي پرازدحام، اين پرندگان از انجام ساده‌ترين كارهاي لذت‌بخش مانند به دست آوردن دوش گرد و خاك، تعالي كردن فرزندان، جستجو در خاك براي غذا، پرواز كردن و حتي دويدن محروم مي باشند . اين شرايط سخت، بوقلمون‌ها را عصبي مينمايد طوري كه آغاز به زخم زدن به همديگر مي‌كنند . براي اندك كردن تلفات ناشي از اين جنگ‌ها، وقتي كه بوقلمون‌ها هنوز جوجه هستند نوك بالا و چنگال‌هاي آن‌ها با تيغ داغ بريده مي شود و قسمت آويزان پرنده ها نر كه از نوك تا سينه‌ها امتداد دارااست برداشته ميگردد . تمام اين عمل‌ها بدون به كارگيري از داروي بي‌حسي انجام ميشود . 
factory farm1 farm2farm3 
براي آنكه وزن پرنده ها در كمترين بازه ممكن يعني ۵ ماه به چيزي فراتر از وزن طبيعي يك بوقلمون برسد، با استعمال از اصلاح نژادي، غذاهاي هرموني و غيره اين طيوران را كه در وضعيت ارگانيك هيچوقت در گير چاقي نمي‌شوند، آنچنان چاق ميكنند كه ذيل توشه وزن خود چلاق مي‌شوند . اين بوقلمون‌ها تا روزي كه مثل كالاهاي بي‌ارزش درون كاميون‌ها ريخته شوند تا به كشتارگاه برده شوند، هواي نو را تنفس نمي كنند و روشنايي خورشيد را بر پشت خود شم نميكنند . در بعضا از پرورشگاه‌ها حتي به اين نيز اكتفا نمي كنند و پرنده ها بيمار و زخمي را آنقدر ميزنند تا بميرند يا آنان را خفه مي نمايند . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۴۳:۴۰ توسط:علي پور موضوع:

حمل و نقل حيوانات مدام يك عدد از دغدغه‌هاي دامداران

حمل و نقل حيوانات مدام يك عدد از دغدغه‌هاي دامداران مي‌باشد . زيرا اين فعاليت ممكن است صدمات جبران‌ناپذيري به دام وارد آورده، يا اين كه چه بسا منجر تلفات شود؛ فرقي نمي كند اين دام راهي كشتارگاه باشد يا مزارع ديگر . 

آسياب ميكسر
به گزارش ايانا به نقل از farmersweekly، وجود استرس در دام‌ها هنگام حمل و نقل، بدون شك آسيب‌هايي به آن ها مي‌زند . از دست دادن پاره اي از وزن، نشانه ها كبودي در بدن دام، صدماتي كه در غايت سبب به رد شدن جنازه در كشتارگاه ميشود و يا اين كه حتي مرگ دام قبل از وصال به مقصد ازجمله عواملي ميباشند كه براي دامدار نيز نگران كننده مي باشد . همچنين اين عوامل بر كيفيت آخرين گوشت هم تاثير منفي نهاده و نتيجه‌اي جز كاهش نتيجه براي دامدار به ياور نخواهد داشت . 
به هر حال، دام‌ها در طول سفر، ميزان ناچيزي از وزن خويش را از دست مي‌دهند، چون نمي‎توان حين انتقال، آنان را تغذيه كرد . بدين ترتيب بيش از هر چيز بايد از اين نكته مطمئن شد كه كاهش وزن دام‌ها به استدلال نبود آب نباشد . اما دامپزشكان هنوز به عددي ثابت نرسيده‌اند كه بر پايه سن و شرايط حيوان، ميزان كاهش وزن آن را در هنگان حمل و نقل انتخاب كند . اما به هر ترتيب، اين زمينه به ثابت رسيده كه دام‌هاي سنگين شش تا هشت ماهه در ارتفاع اوليه 100 كيلومتر، بالاي سه درصد وزن خويش را از دست مي دهند . اين عدد براي 100 كيلومترهاي بعدي، هد كدام يك درصد هست . 
كاهش وزن اوليه‌اي كه در هنگان حمل و نقل دام رخ مي‌دهد، ناشي از كاركرد دستگاه گوارش و ادراري است . براين اساس با در حيث به دست آوردن شرايط گاو هنگام مهاجرت و همينطور سن آن، در ميان هشت تا 10 درصد از وزن تن آنها در مسافت‌هاي متوسط، كاهش يافته و بيشتر معضلات اين چنيني، به دليل كاهش آب در ميان سلولي واقعه مي‌ افتد . 
از آنجا كه نشخواركنندگان قابليت‌هاي ويژه‌اي دارند، مي‌توانند به اندازه‌اي طعام مصرف نمايند كه تا دو روز احتياجات آن ها را تأمين كند . به همين برهان اصول و قواعد نقل و انتقالات دامي نظير گاو كه چهار معده دارد با حيواني نظير خوك كه تك‌معده‌اي است، فراوان متفاوت خواهد بود . زيرا در انتقال خوك‌ها بعد از طي 50 كيلومتر مسافت، به بدون چاره توقف رخ گرفته و دسترسي به آب براي حيوان سهل و آسان ميشود . 
بدين ترتيب توقف براي بازيابي دام‌ها هنگام سفر، جهت خودداري از كم‌آبي در سلول‌هاي بدن آن ها بسيار ضروري خواهد بود . حتما مي بايست آنگاه از عبور كرد 500 كيلومتر، اين فرصت را براي نشخواركنندگان فراهم كرد . توقف بايد به بازه زماني دو هفته به طول انجاميده و در اين فاصله آب و طعام در اختيار آنان قرار گيرد و واكسن مسئله نياز تزريق شود . همچنين وقفه به وجود آمده، در تطبيق شكمبه براي تغذيه با كنسانتره اثر گذار مي باشد . اجراي اين استراتژي، در ارتباط با انتقال حيوان ها پرواري، افت وزن تن آنها را به دست‌كم مي رساند . 
حمل حيوانات در مسافت‌هاي زياد طولاني، براي مثال در انتقال گاو يا گوسفند از بوتسوانا يا اين كه ناميبيا به آفريقاي جنوبي، كنش‌هاي متفاوت‌تري را مي‌طلبد . به اين ترتيب كه در فواصل زياد زياد، بعد از طي 18 ساعت، بايستي دستكم با دو روز استراحت، به دام مهلت بخشيد تا خويش را بازيابي كند . بعد از آن مي‌توان مسافرت را از نو آغاز كرد . اين در حالي هست كه شركت‌هاي حمل و نقل، معمولا براي حمل دام تا آفريقاي جنوبي، فقط يك توشه به دام، مجال استراحت مي‌دهند و هيچ توجهي به ساعت و فاصله طي گرديده ندارند . فورا سپس از وصال به مقصد آخري بايد به دام اذن اعطا كرد تا غذا و آب به مقدار كافي مصرف كند . همچنين وجود مكاني با فضاي كافي براي استراحت آن ها واجب ميباشد . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۱۵:۵۸ توسط:علي پور موضوع:

گوسفند مي تواند در عمده شرايط آب و هوايي رشد يابد

رويه هايي كه مي بضاعت دامداري را به كاري پر در آمد تبديل كرد ! روش شغل هاي زيادي براي ارتقاء سود دهي گوسفند و دام ها وجود دارااست . يكي از منش هاي كليدي اين كار، به كارگيري از داروهاي تهيه و تنظيم كننده هورمون ، براي ارتقا تعداد دفعات جفت گيري در حيوان هست . يكي از اولين حيواناتي كه آدم براي استعمال از آن ، رام كرد گوسفند بوده است . 

آسياب ميكسر

گوسفند مي تواند در عمده شرايط آب و هوايي رشد يابد و رشد كند و با كمترين و حاجتمند ترين علوفه ها نيز مي تواند به رشد خويش ادامه دهد .اما در ميهن ما اولين هدف براي رشد گوسفندان به كارگيري از گوشت آن هست و پشم و پوست آن منزلت هاي بعدي را به خويش اختصاص داده اند . 
نكته اساسي ديگر اين مي‌باشد كه گوسفندان بر بر خلاف ديگر حيوانات نياز به رده مختص ، يار با تجهيزات گران بها براي رشد نيستند . آدم ها هم براي ادامه حيات خود علاوه بر مواد غذايي گوناگوني كه استفاده مي كنند ، نياز به پروتئين نيز قسمتي از يك عدد از داراي اهميت ترين آن‌ها مي باشد . نياز هر روزه آدم ها به پروتئين تماما مشهود مي باشد و درست هست كه امروزه مواد مختلفي جايگزين گوشت حيوانات شده است البته باز عمده مردم مزه گوشت گوسفند و گوساله را به اين مواد و فراورده هاي جديد ترجيح مي دهند . • رگولين رگولين در واقع يك قطعه اي مي باشد كه روي گوش گوسفند هاي نر و ماده به ياري وسيله اي تفنگ مانند وصل مي نمايند . چندين قطعه از رگولين را زير پوست حيوان نر و ماده قرار مي دهند ، البته اين جاگذاري در نرها بايد حدود 7 روز زودتر از ماده ها انجام شود . آنگاه از عبور كرد 50 روز مي بضاعت و توان گوسفندان نر و ماده را درون يك گله كنار هم قرار داد و شاهد تاثير اين هورمون هاي كاشته گرديده بود . اما بهتر ميباشد دامپزشك اين كاشت را انجام دهد .خاصيت موجود در رگولين ، ترشح هورمون ملاتونين مي باشد كه ناچيز قليل ، به بدن حيوان وارد مي شود و سبب ساز مي شود كه گوسفند ماده ، تصور كند روز بسيار كوتاه و شب ها طولاني گرديده اند . اين حس ، دام را به ياد فصل جفتگيري مي اندازد . يعني مي تواند به جز اواخر پاييز و اوايل فصل بهار در فصول ديگر نيز شاهد جفتگيري دام ها بود . نكته اي كه حائز اهميت ، اين مي باشد كه كاشت اين قطعه ، هيچ خطري را در هيچ يك از فرآيند پرورش گوسفندان و حتي بره هاي نو متولد شده ندارد و در سال آنگاه هم گوسفندان در فصل ارگانيك خود شروع به جفتگيري مي نمايند . اما مانند هر عملي اين كاربايد در محيط مناسب و بهداشتي و با استعمال از وسيله هاي بهداشتي انجام شود تا قابليت عفونت و آلودگي گوسفندان را تا آنجا كه مي توانايي كاهش داد . • پروار بندي پرواربندي در واقع فرايند و پروسه اي مي باشد كه طي آن كارايي مي شود كه وزن گوسفندان را با منش هاي متفاوت و دادن تغذيه مطلوب تا آنجا كه مي توان ، ارتقا دهند و درانجام پروار بندي بايد به تغذيه و دسته زندگي دام ها توجه ويژه و خاصي كرد . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۴:۵۳ توسط:علي پور موضوع:

تورم مفصل

معالجه : انتهاي سرپستانك را با الكل ضد عفوني كرده ويك تيوپ انتي بيوتيك منحصربه‌فرد ورم پستان را از روش مجراي سر پستانك به پستان تزريق فرمائيد . هم چنين از ادغام پنسيلين ، دي هيدرو استرپتومايسين،دگزا متازون ويك انتي هيستامين را به ميش 
تزريق ميكنيم انتي بيوتيك روي ميكرو ارگانيزم ها اثرگذار بوده ودگزا متازون وانتي هيستامين به ترميم بافت ها وكاهش التهاب امداد مي‌نمايد . 

آسياب ميكسر
ويا 

اگر در روند اول بيماري باشد تزريق داخل وريدي سولفاديميدين تزريق توام پني سيلين با استرپتومايسين ويا سولفاناميد در داخل پستاندر روز اول دو گرم ودر روز هاي آن‌گاه يك گرم در خصوص ورم پستان پاستورولائي ميتوان از سولفامتازين هم به كارگيري كرد . . . . 


تورم مفصل: ارتريت در بره هاي يك هفته تا چندين ماه را دچار ميسازد وبا لنگش ،توقف رويش ونمو تظاهر مي‌نمايد وبيماري در اثر جايگزين شدن عفونت در يك يا يكسري مفصل توليد مي شود واصولا مفاصل پاها را اكثر در گير مي كند . 
بيماري به دو صورت حساس وجود دارد يك گونه كه عامل ان ميكروبهاي معمولا چرك زا بوده(استرپتوكوك ،ميكروكوك و . . .) وموجب تلفات 
وخسارات زيادي نمي شود ونوع ديگر ان كه ارتريت غير چركي مي‌باشد كه سه نوع باكتري را برهان ساخت ان ميدانند (اريزو پلوتريكس اينسدوزا،كورينه باكتريوم توبر كلوزيس،و . . . . .) 
علائم: 
درنوع چركي ارتريت كه بندرت چند از بره هاي يك گله را دچار ميسازد در اولي ماه معاش يك لنگش 
خراب ظاهر مي‌شود ويك يا اين كه تعدادي مفصل كه اكثر اوقات مفاصل پاها است درگير مي گردد ودر بعضي حالات مفاصل بين مهره ها هم در گير مي‌شود . ودر اثر اتساع كپسول مفصل بوسيله چرك ، مفصل دچار كاملا متورم ميشود . 
برخلاف ارتريت چركي بخصوص در تراز وخيم بيماري مفاصل در گير خيلي قليل حجم شده اند ممكن هست هر يك از مفصل هاي پا درگيرشوند البته مفصل مچ وكراسه عمده در گير مي‌شوند . 
جراحات 
در ارتريت اريزيپلاتريكس در وضعيت وخيم با افزايش كم مايع سينويال كه كدر بوده وذرات دان اي وفيبرين در ان ديده ميگردد . اما قابليت دارد از مقدار طبيعي اكثر باشد در وضعيت مزمناحتمال افزايش حجم واضح مفصل وجود داشته باشدكپسول قطور شده وواكنش التهابي يار ب وعظ مي كرد خون ريزي پتشي در مرحله داخلي را نشان ميدهد 
معمولا مفصل فرسوده شده واستخوان شكاف مي‌شود كه در بعضي زمان ها به سستي عمق استخوان منجر مي‌شود . 
پيشگيري 
رعايت موازين بهداشتي در جائي كه بره بدنيا مي ايد در مجاورت اسب و گاو نبوده ويا عمليا تا وقتي كه جدا دم فيس پذبرد . 
ضد عفوني بند ناف بره ها واطراف ان با تنطوريد معالجه (در گوساله وبره ) ۱-انتي بيوتيك،فنيل بوتازون وكورتيزون باهم . 
۲-استرپتو مايسين ۱-۲ گرمبه بازه زماني ۳-۴ روز . 
۳-اورومايسين 
الف- درون وريدي ۴-۵ ميلي گرم به ازائ هر كيلو وزن بدن ب-دهاني۲۰تا ۲۵ ميلي گرم به ازائ هر كيلو وزن بدن(در گوساله ها ۲۵ تا ۳۰ ميلي گرم) ۴- پني سيلين استر پتو مايسين ۲ميليون واحد+۲ گرم به دوران دو روز كلرامفنيكل: 
دهاني: قرص هاي ۲۵۰ميلي گرم به مدت ۲ تا ۴ روز (گوساله ها) عضلاني يا اين كه وريدي: ۱ تا ۲ گرم در روز تتراسايكلين :۵تا ۱۰ ميلي گرم به ازائ هر كيلو وزن تن . 
فنيل بوتازون: عضلاني:۵تا ۱۰ ميلي ليتر روزانه دهاني :۲ تا ۴ قرص در روز دو بار كورتيكوئيد ها: هيوسين از راه پايين پوستي صبح وعصر به برهه زماني سه روز(يك امپول ۵ ميلي ليتري) ويتامين ها خصوصا ويتامين ا معالجه موضعي: دپونكسيون سينوويال وتزريق مشتقات كورتيزون، انتي بيوتيك وكيموليزين


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۱۳:۲۱ توسط:علي پور موضوع:

گوسفند

‌به گزارش «سرويس دام، طيور و آبزيان» «ماكي دام - پايگاه خبري صنعت دام، طيور و آبزيان»؛ امروزه بيش از 200 نژاد مختلف گوسفند در سراسر جهان موجود مي‌باشد و بسياري از اين نژادها از نظر ايجاد اقتصادي اهميت چنداني ندارند و بيش از سه چهارم صنعت گوسفندداري دنيا، تنها متكي به 10 تا 20 نژاد شناخته شدۀ گوسفند هست . 

آسياب ميكسر
گوسفند از جمله دام‌هايي هست كه مي‌تواند آب و هواي متغير و خشك را تحمل كند و با فقيرترين علوفه و غذاها به رويش خود ادامه دهد . از طرفي، گوسفند در مقايسه با بقيه دام‌ها به جيرۀ نگهداري كمتري احتياج دارد و بيشترين غذايي را كه مصرف مي‌كند صرف توليد و رشدونمو خود مينمايد . بطوركلي گوسفند يك دام چندمنظوره هست و بخصوص از نظر ايجاد گوشت، پشم، پوست و شير مورد اعتنا ميباشد . صفت توليدمثل به موازات اندازه ساخت گوشت از جلمه صفات اصلي اقتصادي بشمار مي‌آيد . بدين ترتيب بازده توليدمثل، از اهميت فوق العاده‌اي برخوردار است . زيرا با ازدياد تعداد بره‌هايي كه به وسيله ميش زائيده مي‌شود، مخارج هزينه‌هاي ساخت پائين مي‌آيد . به همين برهان همت و كوشش بر اين هست كه دو و چندين قلوزايي در گوسفندان ازدياد يابد . پشم يكي ديگر از محصولات گوسفند مي‌باشد كه با توجه به جور و كيفيت الياف تشكيل دهندۀ آن، در صنعت فرش و نساجي مسئله استعمال و منفعت برداري قرار مي گيرد . بطوركلي ايجاد گوشت 80-75% و ساخت پشم 25-20% كل عايدي رشد دهندگان گوسفند را تشكيل مي‌دهد . شير گوسفند از حيث چربي و پروتئين غني‌تر از شير گاو هست ولي حجم ساخت شير گوسفند كم مي‌باشد البته به ادله كيفيت بالا، از ارزش بيشتري نيز برخوردار ميباشد . 
نژادهاي گوسفند ايراني كشور‌ايران از حيث رتبه‌بندي در شاخص‌هاي جهاني توليدها دام در سال 2010، دارنده رتبه‌بندي به شرح تحت است: رديف نوع محصول رتبه جمهوري اسلامي ايران در دنيا رتبه ايران در خاورميانه 1 گوشت گوسفند 4 1 2 گوشت بز 7 2 3 عسل 8 1 4 شير 8 1 5 گوشت طيور 9 1 6 گوشت گاوميش 11 2 7 تخم مرغ 12 1 8 گوشت شتر 20 7 9 گوشت گاو 31 3 انواع دسته و نژادهاي گوسفند ايراني: 1) گوسفند افشاري 2) گوسفند بلوچي 3) گوسفند بهمني 4) گوسفند دالاق 5) گوسفند زل 6) گوسفند زندي 7) گوسفند كردي خراسان 8) گوسفند سنجابي 9) گوسفند سنگسري 10) گوسفند شال 11) گوسفند طالشي 12) گوسفند عربي 13) گوسفند فراهاني 14) گوسفند فشندي 15) گوسفند قره‌گل سرخسي 16) گوسفند قزل 17) گوسفند قشقايي 18) گوسفند كبوده شيراز 19) گوسفند كردي 20) گوسفند كرماني 21) گوسفند كلكوهي 22) گوسفند لري 23) گوسفند لري بختياري 24) گوسفند ماكويي 25) گوسفند مغاني 26) گوسفند نائيني 27) گوسفند كريم و مهربان


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۷:۳۳ توسط:علي پور موضوع:

تاثير بهداشت گوسفندان در مبتلا شدن به بيماري

تاثير بهداشت گوسفندان در در گير شدن به بيماري يك عدد از راه هاي ارتقا سود وري ، كاهش هزينه هاي گوسفندان اهميت دادن به بهداشت گوسفندان مي باشد . به طور بهداشت گوسفندان در در گير شدن به بيماري هاي متفاوت تاثير بسزايي دارااست چون شما با تميزكاري محل مراقبت گوسفندان و همينطور استفاده از خزينه سم و رعايت اصول نظافتي گوسفندان مانع از ابتلا شدن گوسفندان به بيماري هاي مختلف انگلي و پوستي خواهيد شد . 

آسياب ميكسر
به طور حتم هر گوسفند يا گاو و دامي داراي يك شرايط فيزيولوژيكي متعدد مي باشد و تعداد ضربان قلب، مرتبه حرارت بدن آنها با هم مختلف است كه هر كدام از آنها هم بسته به دوران هاي گوناگون اعداد ارقام متفاوتي دارند . 
حالات ارگانيك و فيزيولوژيكي گوسفند: درجهٔ حرارت بدن: سكو حرارت تن گوسفند معمولا اثبات مي باشد ولي تغييرات محيطي مانند سوز‌و‌سرما و گرما و يا رطوبت قادر است سبب كاهش و يا اين كه افزايش دما گوسفند گردد . تعداد ضربان قلب در دقيقه تعداد ميانگين تنفس در دقيقه سن بلوغ حالت طلب و دوران آن فواصل در ميان دوحالت طلب طول دورهٔ آبستني دورهٔ شيردهي سن جفتگيرى سن در اولي فحلي با اعتنا به مدت هاي مختلف كه ميزان دماي بدن و ضربان قلب هر گوسفند تغيير مي نمايد شما مي بايست از وضعيت استاندارد آن با خبر گرديد و از تب كردن گوسفندان مطلع گرديد چون ممكن هست يك گوسفند با داشتن تب بالا به بيماري اسهال در گير باشد . 
مرتبه طبيعي بدن حيوان‌ها اهلي: 
جور دام حرارت گاو 38 .5 گوسفند 39-40 طيور 40 .5- 42 .5 تعداد متوسط ضربان نبض در حيوان ها اهلي: 
گونه دام حرارت گاو شيري 70 – 80 گاو گوشتي 48-60 گوسفند 70-85 مرغ 130-160 در صورت مشاهده تغييرات بالا كه نوشته شده ميباشد سريعا به دامپزشك مراجعه كنيد . 
مراقبت به موقع با رعايت بهداشت دام با رعايت كردن اصول بهداشتي دام باعث جلوگيري از ابتلا شدن گوسفندان و گاو و ديگر دام ها به بيماري هاي يگانه خواهيد شد و حتما به استدلال فراوان بودن تعداد دام ها و اقتصادي نبودن مراجعه مكرر دامپزشك براي بررسي كردن موقعيت دام ها خوب تر ميباشد خويش شما با بالا بردن اطلاعات راجع به مدل بيماري و ارتقاء بهداشت دام ها سبب ساز كاهش هزينه هاي مراقبت گوسفندان بخصوص بهداشت آن‌ها شويد . 


برچسب: آسياب ميكسر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۳۶:۵۶ توسط:علي پور موضوع: